Strona głównaWładze Gminy

Władze Gminy

19-11-2015, opublikował:

Burmistrz Gminy

WITOLD-FOTO1Witold Kocaj

Telefon: 13 435 02 12

Fax: 13 435 02 12

e-mail:  burmistrz@iwonicz-zdroj.pl

 

Burmistrz przyjmuje interesantów:

poniedziałki: 7.00 – 17.00

wtorki, środy, czwartki: 7.00 – 15.00

piątki: 7.00 – 13.00

Zadania Burmistrza:

1. Kierowanie bieżącymi sprawami Gminy i reprezentowanie jej na zewnątrz,

2. Wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych,

3. Koordynowanie działalności jednostek organizacyjnych oraz organizowanie ich współpracy,

4. wykonywanie uchwał

5. przygotowywanie projektów uchwał

6. przygotowywanie projektu budżetu

7. Udzielanie odpowiedzi na zapytania radnych,

8. Upoważnianie pracowników urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,

9. Zatwierdzanie zakresów czynności i odpowiedzialności pracowników urzędu, dokonywanie ocen kwalifikacyjnych,

10. Udzielanie pełnomocnictw procesowych,

11. Wydawanie zarządzeń dotyczących przepisów porządkowych w sprawach związanych z bezpośrednim zagrożeniem bezpieczeństwa publicznego, które podlegają zatwierdzeniu przez Radę na najbliższym posiedzeniu,

12. Składanie sprawozdań z wykonywania uchwał Rady,

13. Koordynowanie spraw dotyczących gospodarki finansowej gminy,

14. Wykonywanie zadań zastrzeżonych dla Burmistrza przez przepisy prawa oraz uchwały Rady.

 

Zastępca Burmistrza Gminy

JACEK_FOTO1

Jacek Rygiel

Telefon: 13 435 02 12

Fax: 13 435 02 12

e-mail: jacek.rygiel@iwonicz-zdroj.pl

 

Zastępca Burmistrza przyjmuje interesantów:

poniedziałki: 7.00 – 17.00

wtorki, środy, czwartki: 7.00 – 15.00

piątki: 7.00 – 13.00

 

Do zadań Zastępcy Burmistrza należy:

1. Wykonywanie czynności w imieniu Burmistrza w razie jego nieobecności lub niemożności pełnienia przez niego obowiązków z innych przyczyn,

2. Wykonywanie zadań w zakresie upoważnień i poleceń służbowych wydawanych przez Burmistrza,

3. Nadzorowanie spraw realizowanych przez poszczególne stanowiska w Referacie Rozwoju Gminy.

 

Sekretarz

sekretarzAnna Malik-Borowska

Telefon: 13 435 02 12

Fax: 13 435 02 12

e-mail: sekretarz@iwonicz-zdroj.pl

 

 

 

Do zadań Sekretarza należy:

1. Nadzór nad organizacją pracy Urzędu,

2. Przygotowywanie projektów regulaminów, statutów, zarządzeń, uchwał oraz ich zmian,

3. Przedkładanie Burmistrzowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy urzędu,

4. Nadzorowanie przestrzegania instrukcji kancelaryjnej w jednostkach organizacyjnych,

5. Nadzorowanie spraw realizowanych przez poszczególne stanowiska w Referacie Organizacyjno- Administracyjnym oraz w Biurze Obsługi Mieszkańca,

6. Przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy,

7. Organizowanie praktyk zawodowych, stażów pracy, współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie organizacji robót publicznych, prac interwencyjnych i społecznie użytecznych,

8. Nadzorowanie przestrzegania przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz prawa miejscowego,

9. Nadzorowanie przestrzegania rzetelnego i terminowego załatwiania spraw,

10. Koordynowanie prac przygotowawczych do przeprowadzenia wyborów powszechnych,

11. Wykonywanie innych zadań z upoważnienia lub na polecenie Burmistrza.

 

Skarbnik

skarbnikJanusz Turek

Telefon: 13 435 02 12

Fax: 13 435 02 12

e-mail: janusz.turek@iwonicz-zdroj.pl

 

 

 

Do zadań Skarbnika należy:

1. Pełnienie funkcji Głównego Księgowego budżetu gminy,

2. Nadzorowanie prowadzenia rachunkowości i obsługi księgowej budżetu gminy oraz sprawozdawczości budżetowej,

3. Przygotowywanie projektu budżetu gminy,

4. Nadzorowanie i kontrola realizacji budżetu, polegająca na wstępnej kontroli legalności dokumentów oraz bieżącej i następnej kontroli operacji gospodarczych, będących przedmiotem księgowań,

5. Kontrasygnowanie czynności prawnych powodujących powstanie zobowiązań pieniężnych,

6. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,

7. Przygotowywanie okresowych analiz, sprawozdań, ocen i bieżących informacji o sytuacji finansowej gminy,

8. Opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej wywołujących skutki finansowe dla gminy,

9. Pełnienie funkcji organu kontroli finansowej i obiegu dokumentów finansowych w zakresie kompletności i rzetelności sporządzanych dokumentów, dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,

10. Nadzorowanie gospodarki mieniem urzędu i środkami budżetowymi przeznaczanymi na pokrycie kosztów jego funkcjonowania, na zakupy, wyposażenie, remonty czy inwestycje.

11. Wykonywanie innych zadań z upoważnienia lub na polecenie Burmistrza.

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Polityka prywatności dotyczy danych osobowych (określanych dalej jako "dane"), które mogą być przetwarzane do celów związanych z funkcjonowaniem niniejszej witryny.
Administratorem danych strony Biuletyn Informacji Publicznej jest Urząd Gminy w Iwoniczu-Zdroju, Al. Słoneczna 28, 38-440 Iwonicz-Zdrój. Od dnia 25.05.2018r. będzie możliwość skontaktowania się z inspektorem ochrony danych za pośrednictwem adresu: iodo@iwonicz-zdroj.pl

1. Zbieranie danych
Pobieramy automatycznie dane zawarte w logach serwera, takie jak adres IP czy informacje z plików cookie (ciasteczek).

2. Używanie danych
Dane są używane, dla ułatwienia użytkownikowi korzystanie z witryny. Dokładamy wszelkich starań, aby dane nie dostały się do rąk trzecich chyba że:
- jest wyrażona zgoda na ich udostępnienie;
- zostanie złamane prawo i będzie toczyć się związane z nimi postępowanie;
- zostanie złamane prawo korzystania z witryny lub naruszanie prawa własności.
Podczas przechodzenia na inną stronę przy użyciu odnośnika zamieszczonego w naszym serwisie, należy zapoznać się z polityką prywatności innej strony.

3. Ciasteczka [Cookies]
Kiedy otwierasz witrynę, nasz serwer zapisuje na dysku Twojego komputera krótki plik tekstowy, zwany ciasteczkiem [ang. cookie]. Ciasteczka używane są w witrynach internetowych przede wszystkim, by jak najlepiej dostosować treści i funkcje witryny do potrzeb i oczekiwań użytkownika, a także w celach statystycznych. Służą one do zapamiętania preferowanego wyglądu strony, np. ustawionego rozmiaru czcionki czy odnotowaniu faktu głosowania w prowadzonych ankietach.
Pliki cookies nie gromadzą żadnych danych, w tym nazwisk i adresów e-mail. Zapisywanych na komputerze użytkownika informacji wysyłanych z naszego serwera nigdzie nie gromadzimy i w żaden sposób nie przetwarzamy. Każdy użytkownik może zmienić ustawienia dotyczące ciasteczek w używanej przez siebie przeglądarce, łącznie z całkowitym wyłączeniem ich zapisywania. Jeśli mimo zapoznania się z niniejszą informacją, użytkownik nie wyłączy możliwości zapisywania ciasteczek pochodzących z naszej witryny, jest to jednoznaczne z tym, iż wyraża on zgodę na ich zapisywanie i przechowywanie w swoim komputerze. Natomiast, jeżeli dokona odrzucenia wszystkich ciasteczek, wówczas nie będzie możliwe korzystanie z niektórych treści i funkcjonalności udostępnianych w serwisie. Wyłączenie ciasteczek nie powoduje całkowity brak możliwości przeglądania strony.

Jak wyłączyć ciasteczka?
Każdy użytkownik Internetu może dostosować poziom ochrony przed ciasteczkami do swoich preferencji, w tym całkowicie zablokować możliwość pozostawiania plików cookies. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale może także uniemożliwiać niektóre funkcje, np. zalogowanie się do witryny.
Jeśli korzystasz z urządzenia przenośnego (telefon, smartfon, tablet), zapoznaj się z opcjami dotyczącymi ochrony prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta Twojego urządzenia.

4. Zawiadomienia
Na podany adres poczty elektronicznej są wysyłane generowane automatycznie powiadomienia o niektórych działaniach Użytkownika. Nie należy odpowiadać na te wiadomości. Główny administrator serwisu może przesyłać krótkie komunikaty o ważnych wydarzeniach na witrynie, zmianach w Polityce prywatności, planowanych wyłączeniach witryny w celach konserwacyjnych, itp. Jeżeli Użytkownik nie chce otrzymywać takich informacji, powinien powiadomić administratora o tym lub usuń swoje dane z listy subskrypcyjnej.

5. Zmiany w polityce prywatności
Jeśli dokonane zostaną zmiany w Polityce prywatności, to zostaną one opublikowane w tym miejscu. Dlatego, prosimy o okresowe sprawdzanie treści tej strony w celu zapoznania się z naszą aktualną polityką.

6. Bez gwarancji
W Internecie nie można zagwarantować, że każda transmisja danych jest całkowicie bezpieczna. Dlatego też, mimo dokładania wszelkich starań w celu zapewnienia ochrony danych osobowych, nie możemy zapewnić lub zagwarantować bezpieczeństwa informacji przekazywanych do i z naszych witryn. Mogą pojawić się czynniki poza naszą kontrolą, które spowodują udostępnienie danych. W związku z tym zalecamy użytkownikom nieudostępnianie w ramach swojego konta informacji, które nie powinny zostać ujawnione.
Po otrzymaniu transmisji, dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo danych w naszych systemach.

Zamknij