Strona głównabiuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan Wykonawczy
Tytuł Data publikacji

Księga procedur audytu wewnętrznego

03-06-2011

Powołanie Komisji Przetargowej

03-06-2011

Wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok

03-06-2011

Wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok

03-06-2011

Wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok

03-06-2011

Zmiany w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pod tytułem „ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w Gminie Iwonicz – Zdrój”

03-06-2011

Przyznanie dotacji na realizację zadań publicznych

03-06-2011

Usalenie zasad wynajmu sal widowiskowych, pomieszczeń pomocniczych i urządzeń, stanowiących własność Gminy Iwonicz-Zdrój, w celach organizowania imprez

03-06-2011

Wrowadzenieinstrukcji poboru podatków/ podatku rolnego , od nieruchomości , leśnego/ przez inkasentów w sołectwach Iwonicz, Lubatowa, Lubatówka

03-06-2011

Wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok

03-06-2011

Powołanie Komisji Przetargowej

03-06-2011

Powołanie Komisji Konkursowej opiniującej wnioski na realizację

03-06-2011

Wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok

12-05-2011

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iwonicz-Zdrój

12-05-2011

Cennik za korzystanie z parku linowego

12-05-2011

Ustalenie warunków korzystania ze stołówek zorganizowanych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Iwonicz – Zdrój

12-05-2011

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój w 2011roku

12-05-2011

Wprowadzenie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pod tytułem „ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w Gminie Iwonicz – Zdrój”

21-04-2011

Wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na 2011 rok

21-04-2011

Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego

21-04-2011