Strona głównabiuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan Wykonawczy
Tytuł Data publikacji

Wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok.

04-09-2019

Powołanie Gminnej Komisji do odbioru końcowego zadania pn.: „Przebudowa i rozbudowa budynku Oświaty na budynek przedszkola oraz budowa parkingu i zewnętrznej instalacji oświetleniowej w Lubatowej – etap II”

16-08-2019

Wyznaczenie terminu składania wniosków o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. – „Wyprawka szkolna”

12-08-2019

Powierzenie stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ks. Antoniego Podgórskiego w Iwoniczu

08-08-2019

Powołanie Gminnej Komisji do odbioru końcowego zadania pn. „Rozbiórka budynku OSP Iwonicz”

07-08-2019

Opracowanie materiałów planistycznych na kolejny rok budżetowy

05-08-2019

Wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok

05-08-2019

Przygotowanie i przeprowadzenie ćwiczenia obronnego na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój

05-08-2019

Powołanie Gminnej Komisji do odbioru końcowego zadania pn.: „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój”

24-07-2019

Wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok

24-07-2019

Ustalenie regulaminu określającego zasady korzystania z sal widowiskowych

24-07-2019

Powołanie Komisji Przetargowej

12-07-2019

Ustalenie wysokości opłat za korzystanie z basenu miejskiego w Iwoniczu-Zdroju

03-07-2019

Powołanie do składu osobowego Komisji Przetargowej pracownika merytorycznie właściwego ze względu na przedmiot zamówienia

03-07-2019

Określenie zasad bezpiecznego zachowania na terenie basenu w Iwoniczu-Zdroju

03-07-2019

Wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok

03-07-2019

Zatwierdzenie konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Gminnego im. Jana Pawła II w Iwoniczu-Zdroju

26-06-2019

Zatwierdzenie nierozstrzygniętego konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ks. Antoniego Podgórskiego w Iwoniczu

26-06-2019

Wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok

18-06-2019

Wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok

13-06-2019