Strona głównabiuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan Wykonawczy
Tytuł Data publikacji

Ustanowienie koordynatora gminnego informatycznej obsługi w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

04-09-2019

Wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok.

04-09-2019

Powierzenie stanowiska Dyrektora Przedszkola Gminnego im. Jana Pawła II w Iwoniczu -Zdroju

04-09-2019

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 za I półrocze 2019 roku.

04-09-2019

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego przez samorządowe instytucje kultury oraz samorządowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

04-09-2019

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Iwonicz-Zdrój za I półrocze 2019 roku.

04-09-2019

Wyznaczenie na obszarze gminy miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

04-09-2019

Wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok.

04-09-2019

Powołanie Gminnej Komisji do odbioru końcowego zadania pn.: „Przebudowa i rozbudowa budynku Oświaty na budynek przedszkola oraz budowa parkingu i zewnętrznej instalacji oświetleniowej w Lubatowej – etap II”

16-08-2019

Wyznaczenie terminu składania wniosków o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. – „Wyprawka szkolna”

12-08-2019

Powierzenie stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ks. Antoniego Podgórskiego w Iwoniczu

08-08-2019

Powołanie Gminnej Komisji do odbioru końcowego zadania pn. „Rozbiórka budynku OSP Iwonicz”

07-08-2019

Opracowanie materiałów planistycznych na kolejny rok budżetowy

05-08-2019

Wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok

05-08-2019

Przygotowanie i przeprowadzenie ćwiczenia obronnego na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój

05-08-2019

Powołanie Gminnej Komisji do odbioru końcowego zadania pn.: „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój”

24-07-2019

Wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok

24-07-2019

Ustalenie regulaminu określającego zasady korzystania z sal widowiskowych

24-07-2019

Powołanie Komisji Przetargowej

12-07-2019

Ustalenie wysokości opłat za korzystanie z basenu miejskiego w Iwoniczu-Zdroju

03-07-2019