Strona głównabiuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan Wykonawczy
Tytuł Data publikacji

Wprowadzenie jednolitych zasad sporządzania sprawozdania finansowego przez jednostki organizacyjne Gminy Iwonicz-Zdrój

17-01-2020

Wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok

17-01-2020

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój w 2020 roku

13-01-2020

Rozliczanie płatności podatku VAT w Gminie Iwonicz-Zdrój oraz w jednostkach organizacyjnych za pośrednictwem metody podzielonej płatności (split payment)

24-12-2019

Powołanie Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na zadanie pn. „Dowóz i opieka nad uczniami niepełnosprawnymi z terenu Gminy Iwonicz-Zdrój do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Krośnie w 2020 roku”

17-12-2019

Ustalenie podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej Gminy Iwonicz-Zdrój w 2020 roku

11-12-2019

Wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok

06-12-2019

Otwarty konkurs ofert na zadanie pn. „Dowóz i opieka nad dziećmi niepełnosprawnymi z terenu Gminy Iwonicz-Zdrój do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Krośnie w 2020 roku”

05-12-2019

Powołanie Gminnej Komisji do odbioru końcowego zadania pn. „Budowa prefabrykowanej toalety publicznej oraz ścianki oporowej w Iwoniczu-Zdroju – wykonanie drenażu rozsączającego wód powierzchniowych i gruntowych”

04-12-2019

Powołanie Komisji Stypendialnej

26-11-2019

Sporządzenie projektu wieloletniej prognozy finansowej Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2020 – 2030

26-11-2019

Sporządzenie projektu uchwały budżetowej Gminy Iwonicz-Zdrój na rok 2020

26-11-2019

Wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok

26-11-2019

Wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok

14-11-2019

Powołanie do składu osobowego Komisji Przetargowej pracownika merytorycznie właściwego ze względu na przedmiot zamówienia

13-11-2019

Przeprowadzanie kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój

08-11-2019

Wynajęcie lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Iwonicz-Zdrój

08-11-2019

Przeprowadzenie konsultacji projektu „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Iwonicz-Zdrój na 2020 rok” oraz „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Iwonicz-Zdrój na 2020 rok”

06-11-2019

Wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok

06-11-2019

Wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok

28-10-2019