Strona głównabiuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan Wykonawczy
Tytuł Data publikacji

Wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na rok 2020

27-03-2020

Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania planów finansowych przez samorządowe instytucje kultury oraz samorządowe zakłady opieki zdrowotnej

27-03-2020

Przedstawienie informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego

27-03-2020

Przedstawienie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Iwonicz-Zdrój za 2019 rok

27-03-2020

Wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na rok 2020

27-03-2020

Ustanowienie koordynatora gminnego ds. informatyki w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 10 maja 2020 r.

12-03-2020

Wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na rok 2020

12-03-2020

Wybór ofert na realizację zadania publicznego w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój w 2020 r.

05-03-2020

Wyrażenie zgody na użyczenie pomieszczenia

04-03-2020

Regulamin publikowania informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Iwonicz- Zdrój

04-03-2020

Wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na rok 2020

26-02-2020

Wprowadzenie zmian w zarządzeniu Nr 150.2019 Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie rozliczania płatności podatku VAT w Gminie Iwonicz-Zdrój oraz jednostkach organizacyjnych za pośrednictwem metody podzielonej płatności (split payment)

26-02-2020

Ustalenie regulaminu określającego zasady korzystania z sal widowiskowych, sali kultury oraz pomieszczeń pomocniczych i urządzeń, stanowiących własność Gminy Iwonicz-Zdrój

26-02-2020

Powołanie Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój w 2020 roku

21-02-2020

Wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na rok 2020

20-02-2020

Powołanie do składu osobowego Komisji Przetargowej pracownika merytorycznie właściwego ze względu na przedmiot zamówienia

20-02-2020

Wyznaczenie na obszarze gminy miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

18-02-2020

Powołanie do składu osobowego Komisji Przetargowej pracownika merytorycznie właściwego ze względu na przedmiot zamówienia

12-02-2020

Wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na rok 2020

10-02-2020

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój w 2020 roku

06-02-2020