Strona głównabiuletynZarządzenia Burmistrza GminyKierownik Urzędu Gminy
Tytuł Data publikacji

Powołania Komisji w celu przeprowadzenia szkoleń okresowych BHP i egzaminów sprawdzających wiedzę ze szkoleń okresowych w Gminnym Ośrodku Pomocy w Iwoniczu-Zdroju

10-02-2020

Zmiana Regulaminu wynagradzania

24-01-2020

Powołanie Komisji w celu przeprowadzenia szkoleń okresowych BHP i egzaminów sprawdzających wiedzę ze szkoleń okresowych BHP w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Iwoniczu- Zdroju

24-01-2020

Powołanie Komisji w celu przeprowadzenia szkoleń okresowych BHP i egzaminów sprawdzających wiedzę ze szkoleń okresowych BHP w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Iwoniczu- Zdroju

28-10-2019

Ogłoszenie naboru oraz powołania zespołu ds. naboru do przeprowadzenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze

08-10-2019

Powołanie Gminnej Komisji do odbioru końcowego zadania „Budowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączami w obrębie ul. Zadwór w Iwoniczu”

02-10-2019

Powołanie Komisji w celu przeprowadzenia szkoleń okresowych BHP i egzaminów sprawdzających wiedzę ze szkoleń okresowych BHP w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Iwoniczu-Zdroju

27-09-2019

Powołanie zespołu powypadkowego

20-09-2019

Ogłoszenie naboru oraz powołania zespołu ds. naboru do przeprowadzenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze

09-09-2019

Wprowadzenie Regulaminu pracy

16-08-2019

Zmiana Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Iwonicz-Zdrój

04-06-2019

Powołanie zespołu do obsługi i zapewnienia techniczno-materialnych warunków pracy dla Obwodowych Komisji Wyborczych oraz innych czynności organizacyjno-technicznych związanych z wyborami do Parlamentu Europejskiego zarządzonymi na dzień 26 maja 2019 r.

17-05-2019

Powołanie Komisji w celu przeprowadzenia szkoleń okresowych BHP i egzaminów sprawdzających wiedzę ze szkoleń okresowych BHP w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Iwoniczu-Zdroju

09-05-2019

Powołanie Komisji w celu przeprowadzenia szkoleń okresowych BHP i egzaminów sprawdzających wiedzę ze szkoleń okresowych BHP w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Iwoniczu- Zdroju

09-05-2019

Powołanie zespołu powypadkowego

19-02-2019

Ustalenie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju

12-02-2019

Wprowadzenie Regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego na terenie miasta Iwonicz-Zdrój

12-02-2019

Powołanie Komisji w celu przeprowadzenia szkoleń okresowych BHP i egzaminów sprawdzających wiedzę ze szkoleń okresowych BHP w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Iwoniczu-Zdroju

12-02-2019

Powołanie zespołu powypadkowego

28-01-2019

przeprowadzenia inwentaryzacji kasy, środków pieniężnych na rachunkach bankowych, materiałów, należności i sald kont rozrachunkowych według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.

14-01-2019