Strona głównabiuletynWyboryWybory Sołtysów, Rad Sołeckich i…
Tytuł Data publikacji

Wybór Pana Rajmunda Boczara na Przewodniczącego Zarządu Miasta Iwonicz-Zdrój na kolejną kadencję

09-04-2015

Wyniki wyborów do Rady Sołeckiej sołectwa Lubatowa

23-03-2015

Wyniki wyborów na Sołtysa w Sołectwie Lubatowa

23-03-2015

Zarządzenie druku kart do głosowania w wyborach Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Lubatowa zarządzonych na dzień 22 marca 2015 r

20-03-2015

Zmiana Zarządzenia Nr 006.O.2015

20-03-2015

Zmiana Zarządzenia Nr 004.O.2015

20-03-2015

Powołanie Obwodowej Komisji Wyborczej dla przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Lubatowa zarządzonych na dzień 22 marca 2015 r.

16-03-2015

Ustalenie szczegółowego trybu pracy Obwodowej Komisji Wyborczej dla przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w sołectwie Lubatowa zarządzonych na dzień 22 marca 2015 r.

16-03-2015

Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach do Rady Sołeckiej w sołectwie Lubatowa w wyborach zarządzonych na dzień 22 marca 2015 r.

10-03-2015

Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na sołtysa w sołectwie Lubatowa w wyborach zarządzonych na dzień 22 marca 2015 r.

10-03-2015

Obwieszczenie o wyborze członków Zarządu Miasta Iwonicz-Zdrój

10-03-2015

Obwieszczenie o wyborze członków do Rady Sołeckiej w sołectwie Lubatówka

10-03-2015

Obwieszczenie o wyborze członków Rady Sołeckiej w sołectwie Iwonicz

10-03-2015

Obwieszczenie o wyborze Sołtysa Sołectwa Lubatówka

10-03-2015

Obwieszczenie o wyborze Sołtysa Sołectwa Iwonicz

10-03-2015

Przedłużenie terminu zgłaszania kandydatów do Zarządu Miasta w Iwoniczu-Zdroju

03-03-2015

Przedłużenie terminu zgłaszania kandydatów do Rady Sołeckiej w Lubatówce

03-03-2015

Przedłużenie terminu zgłaszania kandydatów do Rady Sołeckiej w Iwoniczu

03-03-2015

Przedłużenie terminu zgłaszania kandydatów do Rady Sołeckiej w Iwoniczu, do Rady Sołeckiej w Lubatówce oraz do Zarządu Miasta w Iwoniczu-Zdroju

03-03-2015