Strona głównabiuletynWyboryWybory parlamentarne do Sejmu i Senatu…
Tytuł Data publikacji

Unieważnienie listy nr 14, KWW Grzegorza Brauna „Szczęść Boże!” w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym nr 22

22-10-2015

Skład Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. wraz z wskazaniem Przewodniczących i Zastępców Przewodniczących

16-10-2015

Skreślenie kandydata z listy kandydatów na posłów w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

12-10-2015

Multimedialne komunikaty Państwowej Komisji Wyborczej dotyczących Wyborów do Sejmu RP i Senatu RP

09-10-2015

Wyborco sprawdź, czy zostałeś ujęty w spisie wyborców !

06-10-2015

Powołanie obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej i Senatu Rzeczypospolitej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

05-10-2015

Ustanowienie koordynatora gminnego i operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 25 października 2015 r.

05-10-2015

Losowanie składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu

02-10-2015

Wyznaczenie na obszarze gminy miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu

01-10-2015

Numery i granice obwodów głosowania, wyznaczone siedziby obwodowych komisji wyborczych, lokale obwodowe komisji wyborczych dostosowane do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika

24-09-2015

Kodeks wyborczy

14-09-2015

Uchwała PKW zmieniająca uchwałę w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom komisji wyborczych i osobom powołanym w skład inspekcji w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospoli

14-09-2015

Uchwała PKW zmieniająca uchwałę w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz d

14-09-2015

Uchwała PKW w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom komisji wyborczych i osobom powołanym w skład inspekcji w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Parla

14-09-2015

Uchwała PKW w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europej

14-09-2015

Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej w Krośnie o jej składzie, pełnionych dyżurach i siedzibie

10-09-2015