Strona głównabiuletynWybory
Tytuł Data publikacji

Pismo przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

30-03-2020

Informacja o zgłaszaniu kandydatów do obwodowych komisji wyborczych.

30-03-2020

Ustanowienie koordynatora gminnego ds. informatyki w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 10 maja 2020 r.

12-03-2020

Wniosek o głosowanie przez pełnomocnika

02-03-2020

Rozwiązanie okręgowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu RP

21-02-2020

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta RP

20-02-2020

Formularz zgłoszenia do obwodowych komisji wyborczych

20-02-2020

Wyznaczenie na obszarze gminy miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

18-02-2020

Pismo Prezesa Sądu Okręgowego w Krośnie z dnia 17 lutego 2020 roku

17-02-2020

Postanowienie Marszałka Sejmu ws. zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

12-02-2020

Informacja o wyborach uzupełniających na ławników na kadencję 2020 – 2023

28-01-2020

Zmiany w składzie OKW nr 4 w Gminie Iwonicz-Zdrój

10-10-2019

Informacja dla Kuracjuszy, którzy będą przebywać w dniu wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej i do Senatu Rzeczypospolitej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. w sanatoriach na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój

24-09-2019

Udostępnienie spisu wyborców do Sejmu i Senatu

24-09-2019

Postanowienie Nr 225-2019 Komisarza Wyborczego w Krośnie I w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

20-09-2019

Powołanie obwodowych komisji wyborczych w gminie Iwonicz-Zdrój

19-09-2019

Informacja o losowaniach do OKW

16-09-2019

Informacja Komisarzy Wyborczych w Krośnie

09-09-2019

Informacja Komisarzy Wyborczych w Krośnie z spawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

09-09-2019

Obwieszczenie o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

03-09-2019