Strona głównabiuletynUchwały Rady MiejskiejVIII Kadencja (2018 – 2023)
Tytuł Data publikacji

Powołanie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju

04-12-2018

Powołanie Komisji Uzdrowiskowej Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju

04-12-2018

Powołanie Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju

04-12-2018

Powołanie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Kultury Fizycznej Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju

04-12-2018

Powołanie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju

04-12-2018

Powołanie Komisji Rozwoju Gminy Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju

04-12-2018

Powołanie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju

04-12-2018

Wybór Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju

04-12-2018

Ustalenie wynagrodzenia Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój

23-11-2018

Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju

23-11-2018