Strona głównabiuletynUchwały Rady MiejskiejVIII Kadencja (2018 – 2023)
Tytuł Data publikacji

Inkaso podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz opłaty od posiadania psów

06-05-2019

Pobór opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

06-05-2019

Zmiany w uchwale budżetowej na 2019 rok

26-03-2019

Zmiana uchwały budżetowej na 2019 rok Nr VI/25/2019 z dnia 28 stycznia 2019 roku

26-03-2019

Przyjęcie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój

26-03-2019

Zmiana uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawki opłaty

26-03-2019

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2019-2027

12-03-2019

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2019-2027

28-02-2019

Zmiany w uchwale budżetowej na 2019 rok

28-02-2019

Zmiana uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Lubatówka

28-02-2019

Zmiana uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Lubatowa

28-02-2019

Zmiana uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Iwonicz

28-02-2019

Zmiana uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Iwonicz-Zdrój

28-02-2019

Przyjęcie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2019-2022

28-02-2019

Wyrażenie zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości

28-02-2019

Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2019 – 2027

04-02-2019

Uchwała budżetowa na rok 2019

04-02-2019

Rozpatrzenie petycji złożonej przez mieszkańców Osiedla Wschodniego w Iwoniczu-Zdroju

04-02-2019

Uchylenie uchwały własnej

04-02-2019

Rozpatrzenie skargi na działalność Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój

28-12-2018