Strona głównabiuletynOświata
Tytuł Data publikacji

Sprawozdania finansowe jednostek oświatowych za 2018 rok

09-05-2019

Zaktualizowana podstawowa kwota dotacji na 2019 rok.

24-04-2019

Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020

25-01-2019

Podstawowa kwota dotacji na 2019 rok

25-01-2019

II aktualizacja podstawowych kwot dotacji i statystyczna liczba uczniów na 2018 rok

30-10-2018

Aktualizacja podstawowych kwot dotacji na 2018 r.

18-04-2018

Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Iwonicz-Zdrój na rok szkolny 2018/2019

01-02-2018

Podstawowe kwoty dotacji i statystyczna liczba uczniów na 2018 rok.

02-01-2018

Podstawowe kwoty dotacji i statystyczna liczba uczniów po aktualizacji

31-10-2017

Aktualizacja podstawowych kwot dotacji

20-04-2017

Projekt dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Iwonicz-Zdrój do nowego ustroju szkolnego

01-03-2017

Informacja o kwocie dotacji dla przedszkoli w 2017 roku

10-01-2017