Strona głównabiuletynOgłoszenia różne
Tytuł Data publikacji

Nabór wniosków o udzielenie dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich

02-09-2019

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w 2018 r. udzielono pomocy publicznej w formie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (realizacja ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

19-06-2019

Raport o stanie Gminy Iwonicz-Zdrój

10-06-2019

Konsultacje społeczne w sprawie projektu zmiany statutu Miasta Iwonicz-Zdrój oraz statutów sołectw Gminy Iwonicz-Zdrój

07-02-2019

Przedłużony termin składania wniosków o udzielenie pomocy dla producentów rolnych

01-10-2018

Rolniku – uprawiaj konopie przemysłowe na terenie swojej gminy

10-09-2018

Obwieszczenie ws. Lokalnego Programu Rewitalizacji

27-08-2018

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2017-2023

04-04-2018

Konsultacje społeczne w sprawie projektu statutu Miasta Iwonicz-Zdrój oraz statutów sołectw Gminy Iwonicz-Zdrój

29-08-2017

Obwieszczenie o wydaniu zawiadomienia o zebranym materiale dowodowym

16-10-2013

Wyznaczenie innego Kolegium Odwoławczego do rozpatrzenia odwołania EC-Energetyki Sp. z o.o

28-08-2012

Ogłoszenie o przydatności wody z wodociągu w Iwoniczu do spożycia

25-05-2012

Projekt rozporządzenia Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w sprawie wykazu urzędowych nazw miejscowości i ich części

17-04-2012

Umorzenie postępowania w sprawie wydania decyzji

15-06-2011

Obwieszczenie o wyborze Rady Sołeckiej w sołectwie Lubatówka

01-04-2011

Zarejestrowani kandydaci do Rady Sołeckiej Iwonicz

29-03-2011

Obwieszczenie o wyborze Zarządu Miasta Iwonicz-Zdrój

29-03-2011

Zarejestrowani kandydaci na sołtysa sołectwa Iwonicz

29-03-2011