Strona głównabiuletynInwestycje celu publicznego
Tytuł Data publikacji

Przebudowa przepustu na potoku lwoniczanka w miejscowości lwonicz-Zdrój wraz z wykonaniem umocnień dna i brzegów potoku lwoniczanka w obrębie przebudowywanego przepustu w ciągu drogi gminnej ul. Wschodnia

04-09-2019

Dyrektor Zarządu Zlewni PGW Wody Polskie w Krośnie zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego

04-09-2019

Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. o oznaczeniu KRO6001D wraz z instalacją elektroenergetyczną na dz. nr ewid. 544 w miejscowości Lubatowa”

09-08-2019

Wszczęcie postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na „Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. o oznaczeniu KRO6001D wraz z instalacją elektroenergetyczną na dz. nr ewid. 544 w miejscowości Lubatowa”

13-06-2019

Obwieszczenie Marszałka Województwa Podkarpackiego – Projekt robót geologicznych

10-06-2019

Obwieszczenie Marszałka Województwa Podkarpackiego

03-06-2019

Obwieszczenie Marszałka Województwa Podkarpackiego ws. budowy drogi ekspresowej s19

13-05-2019

Projekt robót geologicznych na wykonanie robót geologicznych w celu określenia warunków geologiczno-inżynieryjskich dla budowy drogi ekspresowej s19

29-04-2019

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji „Przebudowa linii SN 15kV Iwonicz-Lubatowa od słupa nr 68 do 103 wraz z odgałęzieniami do stacji transformatorowej 4 Warzelnia Soli na linię kablową”

14-01-2019

Przebudowa linii SN 15kV Iwonicz-Lubatowa od słupa nr 68 do 103 wraz z odgałęzieniami do stacji transformatorowej 4 Warzelnia Soli na linię kablową

03-12-2018

Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. o oznaczeniu KRO6001_B na działce 4764 w Lubatowej

03-12-2018

Budowa stacji transformatorowej Iwonicz wraz z nawiązaniem do linii 30 kV” na działkach nr ewid. 1413, 1415, 1481 w Iwoniczu” – w ramach zadania „Poprawa warunków napięciowych w miejscowości Iwonicz ul. Floriańska”

24-10-2018

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. o oznaczeniu KRO6001_B na dz nr ewid 4759 w m. Lubatowa

23-10-2018

Budowa sieci transformatorowej Iwonicz wraz z nawiązaniem do linii 30kV

08-10-2018

Poprawa warunków napięciowych w miejscowości Iwonicz ul. Floriańska – dobudowa sieci transformatorowej

12-09-2018

Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 w miejscowości Lubatowa

30-08-2018

Budowa sieci kablowej oświetlenia ulicznego w Lubatówce

24-08-2018

Budowa sieci kablowej oświetlenia ulicznego na działkach 561/1, 558/4 w Lubatówce

13-07-2018

Przebudowa wraz z rozbudową drogi krajowej nr 28 Miejsce Piastowe – Iwonicz

15-03-2018

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego o wszczęciu postępowania administracyjnego

24-01-2018