Strona głównabiuletynDecyzje o warunkach zabudowy
Tytuł Data publikacji

Rozbudowa składu drewna „Kochanówka” w m. Lubatowa na dz. nr 3605/1

07-01-2020

Rozbudowa składu drewna Kochanówka w m. Lubatowa na dz. nr ewid. 3605/1

26-11-2019

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr 586 w Lubatowej

23-09-2019

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz 586 w Lubatowej

30-07-2019

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce 5332/5 w Lubatowej

22-07-2019

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce 5332/5 w Lubatowej

24-05-2019

Rozbudowa istniejącego składu drewna „Bruśnik” w miejscowości Lubatowa

23-05-2018