Strona głównabiuletyn

Powołanie Gminnej Komisji do odbioru końcowego robót budowlanych

Zarządzenie Nr 112/2010 Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój z dnia 22 listopada 2010r.     w sprawie powołania Gminnej Komisji do odbioru końcowego robót budowlanych pn.: „Przebudowa drogi gminnej ul. Al. Leśnej w Iwoniczu-Zdroju (km 0+000 – 0+367)”. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. … Czytaj dalejPowołanie Gminnej Komisji do odbioru końcowego robót budowlanych

Unieważnienie przetargu na dzierżawę części działki gruntowej

ZARZĄDZENIE Nr 5/2011 Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój z dnia 27 stycznia 2011 roku     w sprawie unieważnienia przetargu na dzierżawę części działki gruntowej.     Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ), § 11 ust.4 Rozporządzenia Rady … Czytaj dalejUnieważnienie przetargu na dzierżawę części działki gruntowej

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania

ZRS-I.7624/7/10/11                                                             Iwonicz-Zdrój 2011.01.24.     O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój                 Działając na podstawie art. 74 ust.3 ustawy z dnia3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr … Czytaj dalejObwieszczenie o zakończeniu postępowania

Opinie w sprawie braku OOŚ dla przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Iwonicz-Zdrój”

ZRS-I.7624/7/10 Iwonicz-Zdrój 2011.01.12.     O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój       Działając na podstawie art. 49 KPA, w związku z 74 ust.3 ustawy z dniaustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie … Czytaj dalejOpinie w sprawie braku OOŚ dla przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Iwonicz-Zdrój”

Postanowienie w sprawie braku OOŚ dla przedsięwzięcia p.n. „Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Iwonicz-Zdrój”

ZRS-I.7624/7/10/11 Iwonicz-Zdrój 2011.01.12.     O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój       Działając na podstawie art. 49 KPA w związku z art. 74 ust.3 ustawy z dniaustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w … Czytaj dalejPostanowienie w sprawie braku OOŚ dla przedsięwzięcia p.n. „Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Iwonicz-Zdrój”

Opinie w sprawie OOŚ dla obszaru górniczego Iwonicz

ZRS-I.7624/5/10 Iwonicz-Zdrój 2011.01.12.     O B W I E S Z C Z E N I E Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój       Działając na podstawie art. 49 KPA, w związku z 74 ust.3 ustawy z dniaustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie … Czytaj dalejOpinie w sprawie OOŚ dla obszaru górniczego Iwonicz

Oferta – dowóz dzieci niepełnosprawnych

Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadania gminy pn. „Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Iwonicz-Zdrój do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Krośnie w 2011 roku”.    Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój AL. Słoneczna 28   działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. … Czytaj dalejOferta – dowóz dzieci niepełnosprawnych

Protokół Nr XLIV/ 2010 z 12 listopada 2010r.

Protokół Nr XLIV/ 2010 z obrad XLIV Sesji Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju, która odbyła się w dniu 12 listopada 2010r. w sali konferencyjnej w budynku „Krakowiak” w Iwoniczu-Zdroju, od godz. 14.00. Przewodniczący Rady Pan Stanisław Krukar powitał Radnych Rady Miejskiej, Burmistrza Gminy, Zastępcę Burmistrza, pracowników urzędu, jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych Gminy, Na podstawie listy … Czytaj dalejProtokół Nr XLIV/ 2010 z 12 listopada 2010r.

Protokół Nr XLIII / 2010 z dnia 9 listopada 2010r.

Protokół Nr XLIII / 2010 z obrad XLIII Sesji Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju, która odbyła się w dniu 9 listopada 2010r. w sali konferencyjnej w budynku „Krakowiak” w Iwoniczu-Zdroju, od godz. 10.00. Przewodniczący Rady Pan Stanisław Krukar powitał Radnych Rady Miejskiej, Burmistrza Gminy, Zastępcę Burmistrza, pracowników urzędu, jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych Gminy, Radnych Powiatu … Czytaj dalejProtokół Nr XLIII / 2010 z dnia 9 listopada 2010r.

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Polityka prywatności dotyczy danych osobowych (określanych dalej jako "dane"), które mogą być przetwarzane do celów związanych z funkcjonowaniem niniejszej witryny.
Administratorem danych strony Biuletyn Informacji Publicznej jest Urząd Gminy w Iwoniczu-Zdroju, Al. Słoneczna 28, 38-440 Iwonicz-Zdrój. Od dnia 25.05.2018r. będzie możliwość skontaktowania się z inspektorem ochrony danych za pośrednictwem adresu: iodo@iwonicz-zdroj.pl

1. Zbieranie danych
Pobieramy automatycznie dane zawarte w logach serwera, takie jak adres IP czy informacje z plików cookie (ciasteczek).

2. Używanie danych
Dane są używane, dla ułatwienia użytkownikowi korzystanie z witryny. Dokładamy wszelkich starań, aby dane nie dostały się do rąk trzecich chyba że:
- jest wyrażona zgoda na ich udostępnienie;
- zostanie złamane prawo i będzie toczyć się związane z nimi postępowanie;
- zostanie złamane prawo korzystania z witryny lub naruszanie prawa własności.
Podczas przechodzenia na inną stronę przy użyciu odnośnika zamieszczonego w naszym serwisie, należy zapoznać się z polityką prywatności innej strony.

3. Ciasteczka [Cookies]
Kiedy otwierasz witrynę, nasz serwer zapisuje na dysku Twojego komputera krótki plik tekstowy, zwany ciasteczkiem [ang. cookie]. Ciasteczka używane są w witrynach internetowych przede wszystkim, by jak najlepiej dostosować treści i funkcje witryny do potrzeb i oczekiwań użytkownika, a także w celach statystycznych. Służą one do zapamiętania preferowanego wyglądu strony, np. ustawionego rozmiaru czcionki czy odnotowaniu faktu głosowania w prowadzonych ankietach.
Pliki cookies nie gromadzą żadnych danych, w tym nazwisk i adresów e-mail. Zapisywanych na komputerze użytkownika informacji wysyłanych z naszego serwera nigdzie nie gromadzimy i w żaden sposób nie przetwarzamy. Każdy użytkownik może zmienić ustawienia dotyczące ciasteczek w używanej przez siebie przeglądarce, łącznie z całkowitym wyłączeniem ich zapisywania. Jeśli mimo zapoznania się z niniejszą informacją, użytkownik nie wyłączy możliwości zapisywania ciasteczek pochodzących z naszej witryny, jest to jednoznaczne z tym, iż wyraża on zgodę na ich zapisywanie i przechowywanie w swoim komputerze. Natomiast, jeżeli dokona odrzucenia wszystkich ciasteczek, wówczas nie będzie możliwe korzystanie z niektórych treści i funkcjonalności udostępnianych w serwisie. Wyłączenie ciasteczek nie powoduje całkowity brak możliwości przeglądania strony.

Jak wyłączyć ciasteczka?
Każdy użytkownik Internetu może dostosować poziom ochrony przed ciasteczkami do swoich preferencji, w tym całkowicie zablokować możliwość pozostawiania plików cookies. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale może także uniemożliwiać niektóre funkcje, np. zalogowanie się do witryny.
Jeśli korzystasz z urządzenia przenośnego (telefon, smartfon, tablet), zapoznaj się z opcjami dotyczącymi ochrony prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta Twojego urządzenia.

4. Zawiadomienia
Na podany adres poczty elektronicznej są wysyłane generowane automatycznie powiadomienia o niektórych działaniach Użytkownika. Nie należy odpowiadać na te wiadomości. Główny administrator serwisu może przesyłać krótkie komunikaty o ważnych wydarzeniach na witrynie, zmianach w Polityce prywatności, planowanych wyłączeniach witryny w celach konserwacyjnych, itp. Jeżeli Użytkownik nie chce otrzymywać takich informacji, powinien powiadomić administratora o tym lub usuń swoje dane z listy subskrypcyjnej.

5. Zmiany w polityce prywatności
Jeśli dokonane zostaną zmiany w Polityce prywatności, to zostaną one opublikowane w tym miejscu. Dlatego, prosimy o okresowe sprawdzanie treści tej strony w celu zapoznania się z naszą aktualną polityką.

6. Bez gwarancji
W Internecie nie można zagwarantować, że każda transmisja danych jest całkowicie bezpieczna. Dlatego też, mimo dokładania wszelkich starań w celu zapewnienia ochrony danych osobowych, nie możemy zapewnić lub zagwarantować bezpieczeństwa informacji przekazywanych do i z naszych witryn. Mogą pojawić się czynniki poza naszą kontrolą, które spowodują udostępnienie danych. W związku z tym zalecamy użytkownikom nieudostępnianie w ramach swojego konta informacji, które nie powinny zostać ujawnione.
Po otrzymaniu transmisji, dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo danych w naszych systemach.

Zamknij