Strona głównabiuletyn

Usalenie zasad wynajmu sal widowiskowych, pomieszczeń pomocniczych i urządzeń, stanowiących własność Gminy Iwonicz-Zdrój, w celach organizowania imprez

  Zarządzenie Nr 38/2011 Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój z dnia 09.05.2011 r.     W sprawie ustalenia zasad wynajmu sal widowiskowych, pomieszczeń pomocniczych i urządzeń, stanowiących własność Gminy Iwonicz-Zdrój, w celach organizowania imprez.   Na podstawie art. 30 ust. z pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 … Czytaj dalej Usalenie zasad wynajmu sal widowiskowych, pomieszczeń pomocniczych i urządzeń, stanowiących własność Gminy Iwonicz-Zdrój, w celach organizowania imprez

Wrowadzenieinstrukcji poboru podatków/ podatku rolnego , od nieruchomości , leśnego/ przez inkasentów w sołectwach Iwonicz, Lubatowa, Lubatówka

  Zarządzenie Nr 37 Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój z dnia 09 maja 2011 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji poboru podatków/ podatku rolnego , od nieruchomości , leśnego/ przez inkasentów w sołectwach Iwonicz, Lubatowa, Lubatówka   Na podstawie art. 53 ust.1 i art. 68 i 69 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o … Czytaj dalej Wrowadzenieinstrukcji poboru podatków/ podatku rolnego , od nieruchomości , leśnego/ przez inkasentów w sołectwach Iwonicz, Lubatowa, Lubatówka

Powołanie Komisji Konkursowej opiniującej wnioski na realizację

  ZARZĄDZENIE Nr 34/2011 Burmistrza Gminy Iwonicz – Zdrój z dnia 4 maja 2011 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej wnioski na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój w 2011 roku.         Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. … Czytaj dalej Powołanie Komisji Konkursowej opiniującej wnioski na realizację

Budowa masztu antenowego do obsługi szerokopasmowego Internetu na działce Nr 901 w Lubatówce oraz Nr 532 w Lubatowej

Iwonicz-Zdrój 2011.05.26 ZR.6731.1.2011.ZRG       O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA GMINY IWONICZ – ZDRÓJ     Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. Nr 80,poz. 717 z późn. zmianami/oraz art. 49 … Czytaj dalej Budowa masztu antenowego do obsługi szerokopasmowego Internetu na działce Nr 901 w Lubatówce oraz Nr 532 w Lubatowej

Przetarg nieograniczony na zamówienie pn.:” Umocnienie skarpy przy drodze gminnej Al. Leśna na dz. 1329/38, 1288/2 w miejscowości Iwonicz-Zdrój, gmina Iwonicz-Zdrój”.

ZR.271.9.2011.ZRZ                                            Iwonicz-Zdrój, dnia 24.05.2011 r. Iwonicz-Zdrój: Umocnienie skarpy przy drodze gminnej Al. Leśna na dz. 1329/38, 1288/2 w miejscowości Iwonicz-Zdrój, gmina Iwonicz-Zdrój Numer ogłoszenia: 125944 – 2011; data zamieszczenia: 24.05.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane Pliki do pobrania: Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Przetarg nieograniczony na: „Pozimowy remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój”.

ZR. 271.8.2011.ZRZ                                   Iwonicz-Zdrój, dnia 19.05.2011 r.   Iwonicz-Zdrój: Pozimowy remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na terenie Gminy Iwonicz – Zdrój Numer ogłoszenia: 120612 – 2011; data zamieszczenia: 19.05.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane Pliki do pobrania: Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Przetarg nieograniczony na zamówienie pn.:„Modernizacja instalacji grzewczych szkół w Iwoniczu, Iwoniczu-Zdroju i Lubatówce”.

ZR.271.7.2011.ZRZ                                                                      Iwonicz-Zdrój, dnia 16.05.2011 r. Iwonicz-Zdrój: Modernizacja instalacji grzewczych w budynkach szkół w Iwoniczu, Iwoniczu-Zdroju i Lubatówce Numer ogłoszenia: 114242 – 2011; data zamieszczenia: 16.05.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane. Pobierz: Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Przyznanie dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój w 2011 roku

ZARZĄDZENIE Nr 39/2011 Burmistrza Gminy Iwonicz – Zdrój z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój w 2011 roku Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. … Czytaj dalej Przyznanie dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój w 2011 roku

Wykaz osób, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń lub rozłożono spłatę na raty w 2011 roku

Na podstawie art. 14 pkt 2 lit. e ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z póżn. zmianami) podaję do publicznej wiadomości wykaz osób, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł. WYKAZ OSÓB, KTÓRYM W … Czytaj dalej Wykaz osób, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń lub rozłożono spłatę na raty w 2011 roku

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w 2010 r. udzielono pomocy publicznej w formie ulgi z tytułu nabycia

Zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Burmistrz Gminy w Iwoniczu – Zdroju podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w 2010 r. udzielono … Czytaj dalej Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w 2010 r. udzielono pomocy publicznej w formie ulgi z tytułu nabycia

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iwonicz-Zdrój

ZARZĄDZENIE Nr 32/2011 Burmistrza Gminy Iwonicz – Zdrój z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iwonicz-Zdrój Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 229 i … Czytaj dalej Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iwonicz-Zdrój

Ustalenie warunków korzystania ze stołówek zorganizowanych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Iwonicz – Zdrój

ZARZĄDZENIE Nr 30 / 2011 Burmistrza Gminy Iwonicz – Zdrój z dnia 19 kwietnia 2011 roku. w sprawie ustalenia warunków korzystania ze stołówek zorganizowanych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Iwonicz – Zdrój. Działając na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 … Czytaj dalej Ustalenie warunków korzystania ze stołówek zorganizowanych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Iwonicz – Zdrój

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój w 2011roku

ZARZĄDZENIE Nr 29/2011 Burmistrza Gminy Iwonicz – Zdrój z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój w 2011roku Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 … Czytaj dalej Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój w 2011roku