Strona głównabiuletynPrzetargiPrzetarg nieograniczony na realizację…

Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Lubatówce o salę gimnastyczną z zapleczem sanitarno-szatniowym i budowa parkingu”.

Numer ogłoszenia: 509663-N-2020 z dnia 2020-02-06

Zamieszczenie ogłoszenia obowiązkowe

Zamówienie dotyczy zamówienia publicznego – roboty budowlane.

PLIKI DO POBRANIA:

10. Zał. nr 8 – Dokumentacja techniczna http://bip.iwonicz-zdroj.pl/wp-content/uploads/2020/02/zal8-dok-tech.zip

ZMIANA SIWZ:

PYTANIA I ODPOWIEDZI