Strona głównabiuletynOgłoszenia różneKonsultacje społeczne w sprawie…

Konsultacje społeczne w sprawie projektu statutu Miasta Iwonicz-Zdrój oraz statutów sołectw Gminy Iwonicz-Zdrój

Na podstawie art. 5a ust. 1 w związku z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia  8 marca 1990 r.                                 o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 446, z późn. zm.) oraz uchwały Nr VII/56/07 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Iwonicz-Zdrój (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2007 r., Nr 56, poz. 1411)

Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój

zaprasza mieszkańców miasta Iwonicz-Zdrój, sołectwa Iwonicz, sołectwa Lubatowa oraz sołectwa Lubatówka do konsultacji społecznych w sprawie projektów statutów.

Przedmiotem konsultacji są projekty uchwał w sprawie: statutu Miasta Iwonicz-Zdrój oraz zmian statutów sołectwa Iwonicz, Lubatowa i Lubatówka. Konsultacje przeprowadzone będą w terminie od 29 sierpnia do 30 września 2017 r.

Konsultacje przeprowadzane będą w formie: przyjmowania pisemnych opinii i wniosków dotyczących treści projektów uchwał w sprawie statutu Miasta Iwonicz-Zdrój oraz zmian statutów sołectwa Iwonicz, Lubatowa, Lubatówka jak również zwołania zebrań mieszkańców w mieście Iwonicz-Zdrój oraz sołectwach: Iwonicz, Lubatowa oraz Lubatówka.

Konsultacje polegać będą na:

1) udostępnieniu mieszkańcom treści projektów statutów w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Iwonicz-Zdrój www.bip.iwonicz-zdroj.pl oraz na stronie internetowej Gminy Iwonicz-Zdrój www.iwonicz-zdroj.pl;

2) wyłożeniu projektów statutów w okresie konsultacji u Sołtysów w poszczególnych Sołectwach oraz u Przewodniczącego Zarządu Miasta, celem udostępnienia ich mieszkańcom i zgłaszania pisemnych opinii, uwag i wniosków;

3) wyłożeniu projektów statutów w Urzędzie Gminy Iwonicz-Zdrój w Biurze Obsługi Mieszkańców, w dniach i godzinach urzędowania (poniedziałek od godz. 7.00 do godz. 17.00, wtorek, środa, czwartek od godz. 7.00 do godz. 15.00, piątek od godz. 7.00 do godz. 13.00),  celem udostępnienia ich mieszkańcom i zgłaszania opinii, uwag i wniosków;

4) zorganizowaniu zebrania z mieszkańcami, na którym mieszkańcy poszczególnych sołectw i miasta Iwonicz-Zdrój wyrażą opinię, zgłoszą wnioski i uwagi do projektu statutu.

Wnioski i opinie mieszkańców, należy składać w terminie do dnia 16 października 2017 r. na formularzu poprzez:

1) złożenie w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy Iwonicz-Zdrój;

2) przesłanie wypełnionego formularza drogą elektroniczną na adres e-mail: aneta.turek@iwonicz-zdroj.pl.

formularz

Statut Iwonicz

Statut Iwonicz-Zdrój

Statut Lubatowa

Statut Lubatówka

 

Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój

                                                                                                                      Witold Kocaj

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Polityka prywatności dotyczy danych osobowych (określanych dalej jako "dane"), które mogą być przetwarzane do celów związanych z funkcjonowaniem niniejszej witryny.
Administratorem danych strony Biuletyn Informacji Publicznej jest Urząd Gminy w Iwoniczu-Zdroju, Al. Słoneczna 28, 38-440 Iwonicz-Zdrój. Od dnia 25.05.2018r. będzie możliwość skontaktowania się z inspektorem ochrony danych za pośrednictwem adresu: iodo@iwonicz-zdroj.pl

1. Zbieranie danych
Pobieramy automatycznie dane zawarte w logach serwera, takie jak adres IP czy informacje z plików cookie (ciasteczek).

2. Używanie danych
Dane są używane, dla ułatwienia użytkownikowi korzystanie z witryny. Dokładamy wszelkich starań, aby dane nie dostały się do rąk trzecich chyba że:
- jest wyrażona zgoda na ich udostępnienie;
- zostanie złamane prawo i będzie toczyć się związane z nimi postępowanie;
- zostanie złamane prawo korzystania z witryny lub naruszanie prawa własności.
Podczas przechodzenia na inną stronę przy użyciu odnośnika zamieszczonego w naszym serwisie, należy zapoznać się z polityką prywatności innej strony.

3. Ciasteczka [Cookies]
Kiedy otwierasz witrynę, nasz serwer zapisuje na dysku Twojego komputera krótki plik tekstowy, zwany ciasteczkiem [ang. cookie]. Ciasteczka używane są w witrynach internetowych przede wszystkim, by jak najlepiej dostosować treści i funkcje witryny do potrzeb i oczekiwań użytkownika, a także w celach statystycznych. Służą one do zapamiętania preferowanego wyglądu strony, np. ustawionego rozmiaru czcionki czy odnotowaniu faktu głosowania w prowadzonych ankietach.
Pliki cookies nie gromadzą żadnych danych, w tym nazwisk i adresów e-mail. Zapisywanych na komputerze użytkownika informacji wysyłanych z naszego serwera nigdzie nie gromadzimy i w żaden sposób nie przetwarzamy. Każdy użytkownik może zmienić ustawienia dotyczące ciasteczek w używanej przez siebie przeglądarce, łącznie z całkowitym wyłączeniem ich zapisywania. Jeśli mimo zapoznania się z niniejszą informacją, użytkownik nie wyłączy możliwości zapisywania ciasteczek pochodzących z naszej witryny, jest to jednoznaczne z tym, iż wyraża on zgodę na ich zapisywanie i przechowywanie w swoim komputerze. Natomiast, jeżeli dokona odrzucenia wszystkich ciasteczek, wówczas nie będzie możliwe korzystanie z niektórych treści i funkcjonalności udostępnianych w serwisie. Wyłączenie ciasteczek nie powoduje całkowity brak możliwości przeglądania strony.

Jak wyłączyć ciasteczka?
Każdy użytkownik Internetu może dostosować poziom ochrony przed ciasteczkami do swoich preferencji, w tym całkowicie zablokować możliwość pozostawiania plików cookies. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale może także uniemożliwiać niektóre funkcje, np. zalogowanie się do witryny.
Jeśli korzystasz z urządzenia przenośnego (telefon, smartfon, tablet), zapoznaj się z opcjami dotyczącymi ochrony prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta Twojego urządzenia.

4. Zawiadomienia
Na podany adres poczty elektronicznej są wysyłane generowane automatycznie powiadomienia o niektórych działaniach Użytkownika. Nie należy odpowiadać na te wiadomości. Główny administrator serwisu może przesyłać krótkie komunikaty o ważnych wydarzeniach na witrynie, zmianach w Polityce prywatności, planowanych wyłączeniach witryny w celach konserwacyjnych, itp. Jeżeli Użytkownik nie chce otrzymywać takich informacji, powinien powiadomić administratora o tym lub usuń swoje dane z listy subskrypcyjnej.

5. Zmiany w polityce prywatności
Jeśli dokonane zostaną zmiany w Polityce prywatności, to zostaną one opublikowane w tym miejscu. Dlatego, prosimy o okresowe sprawdzanie treści tej strony w celu zapoznania się z naszą aktualną polityką.

6. Bez gwarancji
W Internecie nie można zagwarantować, że każda transmisja danych jest całkowicie bezpieczna. Dlatego też, mimo dokładania wszelkich starań w celu zapewnienia ochrony danych osobowych, nie możemy zapewnić lub zagwarantować bezpieczeństwa informacji przekazywanych do i z naszych witryn. Mogą pojawić się czynniki poza naszą kontrolą, które spowodują udostępnienie danych. W związku z tym zalecamy użytkownikom nieudostępnianie w ramach swojego konta informacji, które nie powinny zostać ujawnione.
Po otrzymaniu transmisji, dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo danych w naszych systemach.

Zamknij