Strona głównabiuletynWyboryWybory uzupełniające do Rady Miejskiej…Zarządzenie druku kart do głosowania w…

Zarządzenie druku kart do głosowania w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju zarządzonych na dzień 30 sierpnia 2015 r.

UCHWAŁA Nr 6/2015

Gminnej Komisji Wyborczej w Iwoniczu-Zdroju

z dnia 10 sierpnia 2015 r.

 

w sprawie zarządzenia druku kart do głosowania w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju zarządzonych na dzień 30 sierpnia 2015 r.

 

Na podstawie art. 180 § 1 pkt. 3), art. 437 § 1 oraz art. 484 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) w związku z Uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 sierpnia 2014 r. w sprawie wzorów kart do głosowania oraz nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille`a, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (M.P. z 2014 r. poz. 734)

 

 

Gminna Komisja Wyborcza w Iwoniczu-Zdroju

uchwala, co następuje:

 

§ 1

Zarządza się druk kart do głosowania w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej  w Iwoniczu-Zdroju zarządzonych na dzień 30 sierpnia 2015 r.

§ 2

1.      Ilość kart do głosowania w wyborach  będzie wynosiła 80% ogółu osób uprawnionych do głosowania.

2.      Szczegółowe zestawienie określające liczbę kart do głosowania podlegającą wydrukowaniu zawiera załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                              Przewodniczący

      Gminnej Komisji Wyborczej w Iwoniczu-Zdroju

                                Danuta Borek

 

 

 

 

           Załącznik do Uchwały Nr 6/2015

           Gminnej Komisji Wyborczej w Iwoniczu-Zdroju

           z dnia 10 sierpnia 2015 r.

 

 

Numer okręgu

wyborczego

Liczba kart do wyboru Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju

Rezerwa 5% pakowana oddzielnie do wyboru Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju

Okręg wyborczy nr 3

421

21

 

 

 

                              Przewodniczący

      Gminnej Komisji Wyborczej w Iwoniczu-Zdroju

                               Danuta Borek