Strona głównabiuletynWyboryWybory uzupełniające do Rady Miejskiej…Ustalenie treści i zarządzenie druku…

Ustalenie treści i zarządzenie druku obwieszczenia o zarejestrowanych listach kandydatów na radnego w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju zarządzonych na dzień 30 sierpnia 2015 r.

UCHWAŁA Nr 5/2015

Gminnej Komisji Wyborczej w Iwoniczu-Zdroju

z dnia 4 sierpnia 2015 r.

 

 

w sprawie ustalenia treści i zarządzenia druku obwieszczenia o zarejestrowanych listach kandydatów na radnego w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej  

w Iwoniczu-Zdroju zarządzonych na dzień 30 sierpnia 2015 r.

 

 

Na podstawie art. 435 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.)

 

 

Gminna Komisja Wyborcza w Iwoniczu-Zdroju

uchwala, co następuje:

 

§ 1

Ustala się treść obwieszczenia o zarejestrowanych listach kandydatów na radnego w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju zarządzonych na dzień 30 sierpnia 2015 r., jak w załączniku do uchwały.

§ 2

Zarządza się druk obwieszczenia o treści ustalonej w § 1.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Iwonicz-Zdrój.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

                              Przewodniczący

      Gminnej Komisji Wyborczej w Iwoniczu-Zdroju

                               Danuta Borek

 

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

Gminnej Komisji Wyborczej w Iwoniczu-Zdroju
z dnia 4 sierpnia 2015 r.

o zarejestrowanych listach kandydatów na radnego

w wyborach uzupełniających doRady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju zarządzonych na dzień 30 sierpnia 2015 r.

 

Na podstawie art. 435 § 1  ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r.  Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) Gminna Komisja Wyborcza w Iwoniczu-Zdroju,

podaje do wiadomości informację

o zarejestrowanych listach kandydatów na radnego:

 

 

Okręg wyborczy Nr 3

 

1.

DERĘG Kazimierz, lat 63, zam. Iwonicz-Zdrój

 

zgłoszony przezKWW GMINY IWONICZ-ZDRÓJ „NASZA PRZYSZŁOŚĆ” –  lista nr 1

 

2.

KANDEFER Janina, lat 66, zam. Iwonicz-Zdrój

 

zgłoszona przezKWW JANINY KANDEFER –  lista nr 2

 

 

 

                         Przewodniczący

Gminnej Komisji Wyborczej w Iwoniczu-Zdroju

                          Danuta Borek