Strona głównabiuletynWyboryWybory uzupełniające do Rady Miejskiej…Powołanie obwodowej komisji wyborczej…

Powołanie obwodowej komisji wyborczej do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju zarządzonych na dzień 30 sierpnia 2015 r

UCHWAŁA Nr 4/2015

Gminnej Komisji Wyborczej w Iwoniczu-Zdroju

z dnia 4 sierpnia 2015 r.

 

 

w sprawie powołania obwodowej komisji wyborczej do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju   

zarządzonych na dzień 30 sierpnia 2015 r.

 

 

Na podstawie art. 182 § 1 pkt 2), § 2, § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.)

 

 

Gminna Komisja Wyborcza w Iwoniczu-Zdroju

uchwala, co następuje:

 

§ 1

Dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających w okręgu wyborczym nr 3 do Rady Miejskiej  w Iwoniczu-Zdroju zarządzonych na dzień 30 sierpnia 2015 r. powołuje się Obwodową Komisję Wyborczą nr 1 – z siedzibą w Kinie „WCZASOWICZ” w Iwoniczu-Zdroju, Plac Dietla 2, w następującym składzie osobowym:

           

1.      Paulina Anna Szuber,  zam. Iwonicz

2.      Aleksandra Dobrowolska,  zam. Iwonicz

3.      Magdalena Barbara Grysztar,  zam. Iwonicz

4.      Łukasz Marian Kenar,  zam. Iwonicz

5.      Jakub Siekański,  zam. Iwonicz

6.      Krystyna Michalina Ziajka,  zam. Iwonicz

7.      Bogdan Turek – pracownik wskazany przez Burmistrza.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                         

                                                                       Przewodniczący

                                     Gminnej Komisji Wyborczej w Iwoniczu-Zdroju

                                                                    Danuta Borek