Strona głównabiuletynWyboryWybory uzupełniające do Rady Miejskiej…Numery i granice obwodu głosowania…

Numery i granice obwodu głosowania oraz wyznaczona siedziba obwodowej komisji wyborczej w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju

Obwieszczenie Nr 024.WU.2015
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój

z dnia 27 lipca 2015 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o numerze i granicy obwodu głosowania oraz wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju zarządzonych na dzień 30 sierpnia 2015 r.

Na podstawie art. 16 § 1 i 2 oraz art. 54 § 1 i 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) w związku z Uchwałą Nr XXVIII/213/2013 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie podziału Gminy Iwonicz-Zdrój na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych, zmienioną Uchwałą Nr VIII/33/2015 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej,

podaje się do publicznej wiadomości informację
o numerze i granicy obwodu głosowania oraz wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju
zarządzonych na dzień 30 sierpnia 2015 r.

 

Nr obwodu głosownia

 

Granice obwodu głosowania

(okręg wyborczy nr 3)

 

 

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

 

1

 

Iwonicz-Zdrój: ul. Aleksiewicza,

ul. Braci Kazurów, ul. Cybulskiego,

ul. Ogrodowa, ul. Penara,

ul. Piwarskiego od nr 20 – do końca

 

Kino „WCZASOWICZ”

Iwonicz-Zdrój, Plac Dietla 2

 

(lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych)

 

Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) oraz wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat mogą w terminie do dnia 21 sierpnia 2015 r. do godz. 13.00 złożyć wniosek do Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu.

Głosowanie będzie się odbywać w dniu 30 sierpnia 2015 r.
w godzinach od 7:00 do 21:00.

 

 

Burmistrz Gminy
Witold Kocaj