Strona głównabiuletynWyboryReferendum ogólnokrajowe - 6 września…Numery i granice obwodów głosowania,…

Numery i granice obwodów głosowania, siedziby obwodowych komisji do spraw referendum, lokale obwodowych komisji do spraw referendum dostosowane do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, możliwość głosowania korespondencyjnego

Obwieszczenie Nr 023.R.2015
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój

z dnia 27 lipca 2015 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych  siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum, lokalach obwodowych komisji do spraw referendum dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w ogólnokrajowym referendum  zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt) 1, 2, ust. 5 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym                 (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 318), art. 16 § 1, art. 53a § 1 i § 4, art. 54 § 1 i § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) oraz art. 15a pkt. 2) ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 113 z późn. zm.) w związku z Uchwałą Nr XXVIII/213/2013 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie podziału Gminy Iwonicz-Zdrój na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych, zmienioną Uchwałą Nr VIII/33/2015 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej oraz Uchwałą Nr XII/66/2015 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w ogólnokrajowym referendum zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.,

podaje do publicznej wiadomości informacje
o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych  siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum, lokalach obwodowych komisji do spraw referendum dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w ogólnokrajowym referendum zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.:

 

Nr obwodu głosowania

 

Granice

obwodu głosowania

 

Siedziba Komisji

 

 

 

Dostosowanie lokalu

 

1

 

IWONICZ- ZDRÓJ

 

KINO „WCZASOWICZ”

Iwonicz-Zdrój, Plac Dietla 2

 

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.

Obwodowa komisja wyborcza wyznaczona do celów głosowania korespondencyjnego.

 

2

 

IWONICZ:

ul. DŁUGA od nr 2 – do nr 16 parzyste,                     od nr 17 – do końca, ul. ZADWÓR od nr 2 – do nr 5, od nr 8 – do nr 12, od nr 21 – do końca

 

 

DOM  PARAFIALNY

Iwonicz ul. Długa 33

 

 

3

 

IWONICZ:

ul. DŁUGA od nr 1 – do nr 15 nieparzyste,            ul.  FLORIAŃSKA, ul. KMIECIE, ul. ZADWÓR nr 1,   od nr 5A – do nr 7A, od nr 13 – do nr 20,         ul. ZAGRODNIKI

 

SZKOŁA  PODSTAWOWA

Iwonicz ul. Zagrodniki 21

 

 

4

 

LUBATÓWKA

 

DOM  LUDOWY

Lubatówka 98

 

 

 

5

 

LUBATOWA:

od  nr 1 – do nr 85A, od nr 274 – do końca

 

 

REMIZA OSP

Lubatowa 290 B

 

 

 

6

 

LUBATOWA:

od  nr 86 – do nr 273 A

 

SZKOŁA  PODSTAWOWA

Lubatowa 284

 

 

7

 

„UZDROWISKO IWONICZ” SPÓŁKA AKCYJNA

W IWONICZU-ZDROJU

 

 

SZPITAL UZDROWISKOWO-REHABILITACYJNY „EXCELSIOR”

Iwonicz-Zdrój Al. Partyzantów 2

 

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 

8

 

 

SANATORIUM UZDROWISKOWE

„STOMIL ZIEMOWIT”

 

SANATORIUM UZDROWISKOWE

„STOMIL ZIEMOWIT”

Iwonicz-Zdrój ul. Kulczyńskiego 7

 

lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) oraz wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat mogą w terminie do dnia 28 sierpnia 2015 r. do godz. 13.00 złożyć wniosek do Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu.

Każdy wyborca może zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego w terminie do dnia 24 sierpnia 2015 r. do godz. 17.00.

Głosowanie korespondencyjne jest wyłączone w obwodach odrębnych, a także w przypadku udzielenia przez wyborcę niepełnosprawnego pełnomocnictwa do głosowania.

Głosowanie będzie się odbywać w dniu 6 września 2015 r. w godzinach od 6:00 do 22:00.

 

 

Burmistrz Gminy
Witold Kocaj