Strona głównabiuletynWyboryWybory uzupełniające do Rady Miejskiej…Okręg wyborczy, jego granica, numer i…

Okręg wyborczy, jego granica, numer i liczba radnych oraz siedziba Gminnej Komisji Wyborczej w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju

OBWIESZCZENIE NR 022.WU.2015
BURMISTRZA GMINY IWONICZ-ZDRÓJ
z dnia 18 czerwca 2015 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o okręgu wyborczym, jego granicy, numerze i liczbie radnych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju zarządzonych na dzień 30 sierpnia 2015 r.

Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) podaje się do wiadomości wyborców informacje o numerze i granicy okręgu wyborczego, liczbie radnych wybieranych w tym okręgu wyborczym oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Iwoniczu – Zdroju zarządzonych zarządzeniem Nr 100/2015  Wojewody Podkarpackiego z dnia 8 czerwca 2015 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju: Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju odbędą się w Okręgu Wyborczym Nr 3 w dniu 30 sierpnia 2015 r. w godz. od 7.00 do 21.00

Numer Okręgu Wyborczego Granice Okręgu Wyborczego Liczba Radnych w Okręgu
3 Iwonicz-Zdrój : ul. Aleksiewicza, ul. Braci Kazurów, ul. Cybulskiego, ul. Ogrodowa, ul. Penara, ul. Piwarskiego od nr 20 – do końca 1

Adres Gminnej Komisji Wyborczej w Iwonicz-Zdroju: Gminna Komisja Wyborcza w Iwoniczu-Zdroju 38-440 Iwonicz-Zdrój,Al. Słoneczna 28 pokój nr 105 Tel. 13 43 502 12 wew. 141