Strona głównabiuletynProtokoły z obrad Sesji Rady MiejskiejProtokół Nr XIII/2011 z dnia 25…

Protokół Nr XIII/2011 z dnia 25 października 2011 r.

Protokół Nr XIII/2011

Z obrad XIII Sesji Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju, która odbyła się w dniu
25 października 2011r. w Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju od godz. 10.00. Przewodniczący Rady Pan Bogusław Dmytrak otworzył obrady XIII sesji. Na podstawie listy obecności stwierdził, że jest wymagane quorum do podejmowania prawomocnych uchwał. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. Powitał wszystkich obecnych na sesji:
– Radnych Rady Miejskiej, pracowników Urzędu Panią Sekretarz Annę Malik-Borowską,
Panów Burmistrzów Pana Pawła Pernala i Pana Wiesława Polka Z-cę Burmistrza. Przedstawił porządek obrad :
1. Otwarcie
2. Podjęcie uchwały w sprawie:
1) zmian w uchwale budżetowej na 2011r.,
2) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iwonicz-Zdrój,
3. Zamknięcie sesji.
Uwag nie zgłaszano porządek został przyjęty jednogłośnie 14 za.

Ad. 2 Podjęcie uchwały w sprawie:
1) zmian w uchwale budżetowej na 2011r.,
2) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iwonicz-Zdrój,

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011r.
Pan Burmistrz udzielił wyjaśnienia do projektu uchwały. Poinformował, że proponowana zmiana w uchwale budżetowej na 2011r.dot. wprowadzenia środków na realizację projektu Comenius. Projekt realizuje Gimnazjum Publiczne w Lubatowej na podstawie umowy zawartej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji. Projekt jest realizowany przez okres 3 kolejnych lat budżetowych przez 5 szkół z Europy (Polska, Turcja, Rumunia, Portugalia, Holandia). Wartość projektu ogółem to kwota 20 000 Euro. Komisja Budżetu i Finansów oraz Komisja OKZiKF pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. W dyskusji udział wzięli Pan Stanisław Drozd i Pan Stanisław Krukar. Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku glosowania, głosujących 14, za 14 Uchwała została podjęta.

Następnie Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zmian
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iwonicz-Zdrój.
Pan Burmistrz poinformował, że do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono zmiany wynikające z wyżej podjętej uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej, tj. wprowadzono przedsięwzięcie pn „Partnerski Projekt Szkół Programu Comenius” – realizowane przez Gimnazjum Publiczne w Lubatowej pn.„Uczenie się przez całe życie”. Program będzie realizowany w latach 2011, 2012 oraz 2013. Planowany budżet projektu tak po stronie dochodów jaki i wydatków to odpowiednio kwoty: Rok 2011 – 18 000 zł, Rok 2012 – 51 000 zł, Rok 2013 – 11 000 zł. Celem projektu jest zorganizowanie co najmniej 24 wyjazdów zagranicznych przez beneficjenta. Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Uwag nie zgłaszano, Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku glosowania, głosujących 14, za 14 Uchwała została podjęta.

Ad. 3 Zamkniecie sesji.
Przewodniczący Rady Pan Bogusław Dmytrak zamknął obrady XIII sesji Rady Miejskiej w Iwoniczu- Zdroju o godz. 10.45.
SP. DB Przewodniczący Rady
Bogusław Dmytrak

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Polityka prywatności dotyczy danych osobowych (określanych dalej jako "dane"), które mogą być przetwarzane do celów związanych z funkcjonowaniem niniejszej witryny.
Administratorem danych strony Biuletyn Informacji Publicznej jest Urząd Gminy w Iwoniczu-Zdroju, Al. Słoneczna 28, 38-440 Iwonicz-Zdrój. Od dnia 25.05.2018r. będzie możliwość skontaktowania się z inspektorem ochrony danych za pośrednictwem adresu: iodo@iwonicz-zdroj.pl

1. Zbieranie danych
Pobieramy automatycznie dane zawarte w logach serwera, takie jak adres IP czy informacje z plików cookie (ciasteczek).

2. Używanie danych
Dane są używane, dla ułatwienia użytkownikowi korzystanie z witryny. Dokładamy wszelkich starań, aby dane nie dostały się do rąk trzecich chyba że:
- jest wyrażona zgoda na ich udostępnienie;
- zostanie złamane prawo i będzie toczyć się związane z nimi postępowanie;
- zostanie złamane prawo korzystania z witryny lub naruszanie prawa własności.
Podczas przechodzenia na inną stronę przy użyciu odnośnika zamieszczonego w naszym serwisie, należy zapoznać się z polityką prywatności innej strony.

3. Ciasteczka [Cookies]
Kiedy otwierasz witrynę, nasz serwer zapisuje na dysku Twojego komputera krótki plik tekstowy, zwany ciasteczkiem [ang. cookie]. Ciasteczka używane są w witrynach internetowych przede wszystkim, by jak najlepiej dostosować treści i funkcje witryny do potrzeb i oczekiwań użytkownika, a także w celach statystycznych. Służą one do zapamiętania preferowanego wyglądu strony, np. ustawionego rozmiaru czcionki czy odnotowaniu faktu głosowania w prowadzonych ankietach.
Pliki cookies nie gromadzą żadnych danych, w tym nazwisk i adresów e-mail. Zapisywanych na komputerze użytkownika informacji wysyłanych z naszego serwera nigdzie nie gromadzimy i w żaden sposób nie przetwarzamy. Każdy użytkownik może zmienić ustawienia dotyczące ciasteczek w używanej przez siebie przeglądarce, łącznie z całkowitym wyłączeniem ich zapisywania. Jeśli mimo zapoznania się z niniejszą informacją, użytkownik nie wyłączy możliwości zapisywania ciasteczek pochodzących z naszej witryny, jest to jednoznaczne z tym, iż wyraża on zgodę na ich zapisywanie i przechowywanie w swoim komputerze. Natomiast, jeżeli dokona odrzucenia wszystkich ciasteczek, wówczas nie będzie możliwe korzystanie z niektórych treści i funkcjonalności udostępnianych w serwisie. Wyłączenie ciasteczek nie powoduje całkowity brak możliwości przeglądania strony.

Jak wyłączyć ciasteczka?
Każdy użytkownik Internetu może dostosować poziom ochrony przed ciasteczkami do swoich preferencji, w tym całkowicie zablokować możliwość pozostawiania plików cookies. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale może także uniemożliwiać niektóre funkcje, np. zalogowanie się do witryny.
Jeśli korzystasz z urządzenia przenośnego (telefon, smartfon, tablet), zapoznaj się z opcjami dotyczącymi ochrony prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta Twojego urządzenia.

4. Zawiadomienia
Na podany adres poczty elektronicznej są wysyłane generowane automatycznie powiadomienia o niektórych działaniach Użytkownika. Nie należy odpowiadać na te wiadomości. Główny administrator serwisu może przesyłać krótkie komunikaty o ważnych wydarzeniach na witrynie, zmianach w Polityce prywatności, planowanych wyłączeniach witryny w celach konserwacyjnych, itp. Jeżeli Użytkownik nie chce otrzymywać takich informacji, powinien powiadomić administratora o tym lub usuń swoje dane z listy subskrypcyjnej.

5. Zmiany w polityce prywatności
Jeśli dokonane zostaną zmiany w Polityce prywatności, to zostaną one opublikowane w tym miejscu. Dlatego, prosimy o okresowe sprawdzanie treści tej strony w celu zapoznania się z naszą aktualną polityką.

6. Bez gwarancji
W Internecie nie można zagwarantować, że każda transmisja danych jest całkowicie bezpieczna. Dlatego też, mimo dokładania wszelkich starań w celu zapewnienia ochrony danych osobowych, nie możemy zapewnić lub zagwarantować bezpieczeństwa informacji przekazywanych do i z naszych witryn. Mogą pojawić się czynniki poza naszą kontrolą, które spowodują udostępnienie danych. W związku z tym zalecamy użytkownikom nieudostępnianie w ramach swojego konta informacji, które nie powinny zostać ujawnione.
Po otrzymaniu transmisji, dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo danych w naszych systemach.

Zamknij