Strona głównabiuletynProtokoły z obrad Sesji Rady MiejskiejProtokół Nr XI /2011 z dnia 13…

Protokół Nr XI /2011 z dnia 13 września 2011 r.

Protokół Nr XI /2011
Z obrad XI Sesji Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju, która odbyła się w dniu
13 września 2011r. w Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju od godz. 8.30. Przewodniczący Rady Pan Bogusław Dmytrak otworzył obrady XI sesji. Na podstawie listy obecności stwierdził, że jest wymagane quorum do podejmowania prawomocnych uchwał. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. Powitał wszystkich obecnych na sesji:
– Radnych Rady Miejskiej,
– Panów Burmistrzów Pana Pawła Pernala i Pana Wiesława Polka Z-cę Burmistrza. Przedstawił porządek obrad :
1. Otwarcie
2. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2011r.,
3. Bieżące sprawy Gminy, interpelacje, zapytania, wolne wnioski.
4. Zamknięcie sesji.
Uwag nie zgłaszano porządek został przyjęty jednogłośnie 12 za.

Ad. 2 Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2011r.
Pan Burmistrz udzielił wyjaśnienia do projektu uchwały. Poinformował, że proponowana zmiana w uchwale budżetowej na 2011r. ma za zadanie możliwość zawarcia ugody przedsądowej z wykonawcą kanalizacja sanitarna oraz deszczowa w miejscowości Iwonicz-Zdrój. Zwiększenie zakresu robót tejże kanalizacji wymaga zabezpieczenia środków
w kwocie 60 000 zł. Środki proponuje się przesunąć z zadania modernizacja drogi Turkówka w miejscowości Lubatowa, która nie będzie realizowana w 2011r.
Decyzja WIOŚ w sprawie naliczenia kar zostanie wydana końcem września br. z uwagi na nie zachowanie terminu zamknięcia oczyszczalni ścieków w Iwoniczu-Zdroju, równocześnie prowadzone są negocjacje w sprawie zaliczenia kar w poczet wykonanej inwestycji, która jest wykonana w 95 %.
Z wykonawcą będzie zawarta ugoda z podaniem ostatecznej daty 30 listopada 2011r.
w celu zakończenia magistrali w Iwoniczu-Zdroju.
Dyskusji na ww temat udział wzięli Pan Krukar Stanisław, Pan Szajna Kazimierz, Pana Jan Zając, Pan Kazimierz Kuziemka.
Po dyskusji Przewodniczący Rady podał projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie 15 za.

Ad. 3 Bieżące sprawy Gminy, interpelacje, zapytania, wolne wnioski.
W sprawach bieżących głos zabrali Pan K. Szajna pytał w sprawie obowiązujących przepisów dot. zamówień publicznych w kwestii przetargów i sposobu wyłonienia firm do wykonania robót, przepisów w zakresie wykonania przyłączy do kanalizacji, czy wywozu nieczystości płynnych z osadników oraz pytał o termin rozpoczęcia remontu zabytkowego mostu w Iwoniczu.
Pan Krukar Stanisław pytał kiedy zostanie zakończona kanalizacja w Iwoniczu-Zdroju wraz
z wykonaniem przyłączy do budynków, prosił o szybkie załatwienie tej sprawy w Iwoniczu- Zdroju i w Lubatowej. W dyskusji omawiano sprawę wykonania przyłączy do budynków mieszkalnych w Iwoniczu- Zdroju i w Lubatowej. Pan Burmistrz udzielił odpowiedzi na ww sprawy.
Pan Józefowicz Krzysztof złożył gratulacje Panu Rajmundowi Boczarowi za zorganizowanie imprezy sportowej na boisku sportowym „Orlik” w Iwoniczu-Zdroju z udziałem artystów
z Warszawy.
Ad. 4 Zamknięcie sesji.
Przewodniczący Rady zamknął obrady sesji o godz. 9.30.

Sp. DB Przewodniczący Rady
Bogusław Dmytrak

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Polityka prywatności dotyczy danych osobowych (określanych dalej jako "dane"), które mogą być przetwarzane do celów związanych z funkcjonowaniem niniejszej witryny.
Administratorem danych strony Biuletyn Informacji Publicznej jest Urząd Gminy w Iwoniczu-Zdroju, Al. Słoneczna 28, 38-440 Iwonicz-Zdrój. Od dnia 25.05.2018r. będzie możliwość skontaktowania się z inspektorem ochrony danych za pośrednictwem adresu: iodo@iwonicz-zdroj.pl

1. Zbieranie danych
Pobieramy automatycznie dane zawarte w logach serwera, takie jak adres IP czy informacje z plików cookie (ciasteczek).

2. Używanie danych
Dane są używane, dla ułatwienia użytkownikowi korzystanie z witryny. Dokładamy wszelkich starań, aby dane nie dostały się do rąk trzecich chyba że:
- jest wyrażona zgoda na ich udostępnienie;
- zostanie złamane prawo i będzie toczyć się związane z nimi postępowanie;
- zostanie złamane prawo korzystania z witryny lub naruszanie prawa własności.
Podczas przechodzenia na inną stronę przy użyciu odnośnika zamieszczonego w naszym serwisie, należy zapoznać się z polityką prywatności innej strony.

3. Ciasteczka [Cookies]
Kiedy otwierasz witrynę, nasz serwer zapisuje na dysku Twojego komputera krótki plik tekstowy, zwany ciasteczkiem [ang. cookie]. Ciasteczka używane są w witrynach internetowych przede wszystkim, by jak najlepiej dostosować treści i funkcje witryny do potrzeb i oczekiwań użytkownika, a także w celach statystycznych. Służą one do zapamiętania preferowanego wyglądu strony, np. ustawionego rozmiaru czcionki czy odnotowaniu faktu głosowania w prowadzonych ankietach.
Pliki cookies nie gromadzą żadnych danych, w tym nazwisk i adresów e-mail. Zapisywanych na komputerze użytkownika informacji wysyłanych z naszego serwera nigdzie nie gromadzimy i w żaden sposób nie przetwarzamy. Każdy użytkownik może zmienić ustawienia dotyczące ciasteczek w używanej przez siebie przeglądarce, łącznie z całkowitym wyłączeniem ich zapisywania. Jeśli mimo zapoznania się z niniejszą informacją, użytkownik nie wyłączy możliwości zapisywania ciasteczek pochodzących z naszej witryny, jest to jednoznaczne z tym, iż wyraża on zgodę na ich zapisywanie i przechowywanie w swoim komputerze. Natomiast, jeżeli dokona odrzucenia wszystkich ciasteczek, wówczas nie będzie możliwe korzystanie z niektórych treści i funkcjonalności udostępnianych w serwisie. Wyłączenie ciasteczek nie powoduje całkowity brak możliwości przeglądania strony.

Jak wyłączyć ciasteczka?
Każdy użytkownik Internetu może dostosować poziom ochrony przed ciasteczkami do swoich preferencji, w tym całkowicie zablokować możliwość pozostawiania plików cookies. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale może także uniemożliwiać niektóre funkcje, np. zalogowanie się do witryny.
Jeśli korzystasz z urządzenia przenośnego (telefon, smartfon, tablet), zapoznaj się z opcjami dotyczącymi ochrony prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta Twojego urządzenia.

4. Zawiadomienia
Na podany adres poczty elektronicznej są wysyłane generowane automatycznie powiadomienia o niektórych działaniach Użytkownika. Nie należy odpowiadać na te wiadomości. Główny administrator serwisu może przesyłać krótkie komunikaty o ważnych wydarzeniach na witrynie, zmianach w Polityce prywatności, planowanych wyłączeniach witryny w celach konserwacyjnych, itp. Jeżeli Użytkownik nie chce otrzymywać takich informacji, powinien powiadomić administratora o tym lub usuń swoje dane z listy subskrypcyjnej.

5. Zmiany w polityce prywatności
Jeśli dokonane zostaną zmiany w Polityce prywatności, to zostaną one opublikowane w tym miejscu. Dlatego, prosimy o okresowe sprawdzanie treści tej strony w celu zapoznania się z naszą aktualną polityką.

6. Bez gwarancji
W Internecie nie można zagwarantować, że każda transmisja danych jest całkowicie bezpieczna. Dlatego też, mimo dokładania wszelkich starań w celu zapewnienia ochrony danych osobowych, nie możemy zapewnić lub zagwarantować bezpieczeństwa informacji przekazywanych do i z naszych witryn. Mogą pojawić się czynniki poza naszą kontrolą, które spowodują udostępnienie danych. W związku z tym zalecamy użytkownikom nieudostępnianie w ramach swojego konta informacji, które nie powinny zostać ujawnione.
Po otrzymaniu transmisji, dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo danych w naszych systemach.

Zamknij