Strona głównabiuletynProtokoły z obrad Sesji Rady MiejskiejProtokół Nr V/2011 z dnia 18 lutego…

Protokół Nr V/2011 z dnia 18 lutego 2011r.

Protokół Nr V/11
Z obrad V Sesji Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju, która odbyła się w dniu 18 lutego 2011r. w Sali narad w budynku „Krakowiak” w Iwoniczu – Zdroju od godz. 10.00. Przewodniczący Rady Pan Bogusław Dmytrak otworzył obrady V sesji. Na podstawie listy obecności stwierdził, że jest wymagane quorum do podejmowania prawomocnych uchwał. Powitał wszystkich obecnych na sesji: Radnych Rady Miejskiej, Panów Burmistrzów pracowników Urzędu, przestawił porządek obrad V sesji:
1.Otwarcie
2.Podjęcie uchwał w sprawie:
1)wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości,
2)wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości,
3)wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości,
4)wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości,
5)wyrażenia zgody na sprzedaż udziałów w działkach stanowiących własność Gminy Iwonicz-Zdrój,
6)określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Iwonicz-Zdrój w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu.
7)uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwonicz-Zdrój.
8)zmian w uchwale budżetowej na 2011r.,
3. Bieżące sprawy Gminy, interpelacje, zapytania, wolne wnioski.
4.Zamknięcie sesji.
Uwag do porządku obrad nie zgłaszano, porządek został przyjęty jednogłośnie 11 za.

Po czym Przewodniczący Rady przystąpił do procedowania uchwał w sprawie:
1)wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości,
Odczytał projekt uchwały, który dotyczy wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie działki położonej w Lubatowej, o pow. 0. 00 05 ha, pod drogę dojazdową. Przewodniczący Komisji Rozwoju Gminy Pan Łukasz Bień odczytał pozytywną opinię do projektu uchwały. Uwag nie zgłaszano, Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie,
w wyniku głosowania, głosujących 13, za 13 uchwała została jednogłośnie podjęta.
2)wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości,
Odczytał projekt uchwały, który dotyczy wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie działek stanowiących własność osób fizycznych, położonych w Iwoniczu o pow. 62 m2 i o pow. 122 m2 pod drogę dojazdową. Przewodniczący Komisji Rozwoju Gminy Pan Łukasz Bień odczytał pozytywną opinię do projektu uchwały. Uwag nie zgłaszano, Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie, w wyniku głosowania, głosujących 13, za 13 uchwała została jednogłośnie podjęta.
3)wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości,
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały ww. sprawie, który dotyczy wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie działek położonych w Lubatowej pod drogę dojazdową.
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gminy Pan Łukasz Bień odczytał pozytywną opinię do projektu uchwały. Uwag nie zgłaszano, Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie, w wyniku głosowania, głosujących 13, za 13 uchwała została jednogłośnie podjęta.
4)wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości,
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały, który dotyczy wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie działek stanowiących własność osób fizycznych, położonych w Iwoniczu pod drogę dojazdową. Przewodniczący Komisji Rozwoju Gminy Pan Łukasz Bień odczytał pozytywną opinię do projektu uchwały. Uwag nie zgłaszano, Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie, w wyniku głosowania, głosujących 13, za 13 uchwała została jednogłośnie podjęta.
5)wyrażenia zgody na sprzedaż udziałów w działkach stanowiących własność Gminy Iwonicz-Zdrój,
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały, który dotyczy wyrażenia zgody na sprzedaż udziału w działkach, położonych w Iwoniczu stanowiących współwłasność Gminy Iwonicz-Zdrój i osób fizycznych. Przewodniczący Komisji Rozwoju Gminy Pan Łukasz Bień odczytał pozytywną opinię do projektu uchwały. Uwag nie zgłaszano, Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie, w wyniku głosowania, głosujących 13, za 13 uchwała została jednogłośnie podjęta.
6)określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Iwonicz-Zdrój
w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu.
Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały, Komisja Budżetu i Finansów
oraz Komisja OKZiKF pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.
Uwag nie zgłaszano, Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie,
w wyniku głosowania, głosujących 13, za 13 uchwała została jednogłośnie podjęta.
7)uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwonicz-Zdrój.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Pan Krzysztof Józefowicz Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów odczytał pozytywną opinię do projektu uchwały. Pan Krukar prosił o wyjaśnienie odnośnie wysokości założonych środków na wynagrodzenia na str. 1 pkt 2. WPF Gminy Iwonicz-Zdrój. Pan Skarbnik udzielił w tej kwestii szczegółowego wyjaśnienia.
Następnie Pan Krukar pytał, czy w 2011r będą podwyżki wynagrodzeń dla pracowników Urzędu Gminy. Pan Skarbnik poinformował, że nie było założenia by w planie finansowym zabezpieczyć środki na podwyżki dla pracowników Urzędu.
Pan Burmistrz poinformował, że nie będzie podwyżki wynagrodzeń br. dla pracowników Urzędu.
Pan Krukar stwierdził, że Burmistrz podwyżkę otrzymał.
Przewodniczący Rady – poinformował że Burmistrzowi ustalono wynagrodzenie od m-ca grudnia po wyborach na bieżącą kadencję, bo zgodnie z prawem nie miałby ustalonego wynagrodzenia.
Po dyskusji Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie,
w wyniku głosowania, głosujących 14, za 13, wstrz. się 1 uchwała została podjęta.
8)zmian w uchwale budżetowej na 2011r.,
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Pan Krzysztof Józefowicz Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów odczytał pozytywną opinię do projektu uchwały. Uwag nie zgłaszano, Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie, w wyniku głosowania, głosujących 14, za 14 uchwała została jednogłośnie podjęta.
Przewodniczący Rady ogłosił 15 minut przerwy w obradach. Po przerwie wznowił obrady.

3.Bieżące sprawy Gminy, interpelacje, zapytania, wolne wnioski.
W sprawach bieżących omówiono sprawy :
Przewodniczący Rady odczytał odpowiedź ministra finansów w sprawie niższych opłat lokalnych po zmianie przepisów dot. objęcia niższą stawką powierzchni związanych na działalność lecznictwa uzdrowiskowego w gminach uzdrowiskowych. Pan Burmistrz przekazał informację dotyczącą trudnej sytuacji gospodarczej PKS Krosno, oraz nieodpłatnego przejęcia akcji PKS Krosno przez Powiat Krośnieński. Powiat ma opracować program naprawczy transportu lokalnego na terenie powiatu. Następnie Burmistrz wprowadził do dyskusji temat nieodpłatnego przejęcia akcji Uzdrowiska SA Iwonicz-Zdrój przez Gminę Iwonicz-Zdrój za zgodą ministra Skarbu, przede wszystkim w celu zachowania funkcji uzdrowiska. W dyskusji na powyższy temat udział wzięli Pan Szajna, Pan Krukar, Pan Dmytrak, Pan Drozd. Pan Burmistrz ponadto udzielił odpowiedzi na pytania radnych w zakresie prywatyzacji uzdrowiska. II etapu po komercjalizacji.
Kolejna sprawa, jaką Pan Burmistrz przedstawił to określenie wysokości taryfy za ścieki. Temat ten negocjowany jest z Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej w Krośnie –sprawa dotyczy wzrostu ceny (do 6,80 zł/m3). Na tym posiedzenie sesji zakończono.
Zamknięcie sesji o godz. 15.00.
Prot. DB Przewodniczący Rady
Bogusław Dmytrak

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Polityka prywatności dotyczy danych osobowych (określanych dalej jako "dane"), które mogą być przetwarzane do celów związanych z funkcjonowaniem niniejszej witryny.
Administratorem danych strony Biuletyn Informacji Publicznej jest Urząd Gminy w Iwoniczu-Zdroju, Al. Słoneczna 28, 38-440 Iwonicz-Zdrój. Od dnia 25.05.2018r. będzie możliwość skontaktowania się z inspektorem ochrony danych za pośrednictwem adresu: iodo@iwonicz-zdroj.pl

1. Zbieranie danych
Pobieramy automatycznie dane zawarte w logach serwera, takie jak adres IP czy informacje z plików cookie (ciasteczek).

2. Używanie danych
Dane są używane, dla ułatwienia użytkownikowi korzystanie z witryny. Dokładamy wszelkich starań, aby dane nie dostały się do rąk trzecich chyba że:
- jest wyrażona zgoda na ich udostępnienie;
- zostanie złamane prawo i będzie toczyć się związane z nimi postępowanie;
- zostanie złamane prawo korzystania z witryny lub naruszanie prawa własności.
Podczas przechodzenia na inną stronę przy użyciu odnośnika zamieszczonego w naszym serwisie, należy zapoznać się z polityką prywatności innej strony.

3. Ciasteczka [Cookies]
Kiedy otwierasz witrynę, nasz serwer zapisuje na dysku Twojego komputera krótki plik tekstowy, zwany ciasteczkiem [ang. cookie]. Ciasteczka używane są w witrynach internetowych przede wszystkim, by jak najlepiej dostosować treści i funkcje witryny do potrzeb i oczekiwań użytkownika, a także w celach statystycznych. Służą one do zapamiętania preferowanego wyglądu strony, np. ustawionego rozmiaru czcionki czy odnotowaniu faktu głosowania w prowadzonych ankietach.
Pliki cookies nie gromadzą żadnych danych, w tym nazwisk i adresów e-mail. Zapisywanych na komputerze użytkownika informacji wysyłanych z naszego serwera nigdzie nie gromadzimy i w żaden sposób nie przetwarzamy. Każdy użytkownik może zmienić ustawienia dotyczące ciasteczek w używanej przez siebie przeglądarce, łącznie z całkowitym wyłączeniem ich zapisywania. Jeśli mimo zapoznania się z niniejszą informacją, użytkownik nie wyłączy możliwości zapisywania ciasteczek pochodzących z naszej witryny, jest to jednoznaczne z tym, iż wyraża on zgodę na ich zapisywanie i przechowywanie w swoim komputerze. Natomiast, jeżeli dokona odrzucenia wszystkich ciasteczek, wówczas nie będzie możliwe korzystanie z niektórych treści i funkcjonalności udostępnianych w serwisie. Wyłączenie ciasteczek nie powoduje całkowity brak możliwości przeglądania strony.

Jak wyłączyć ciasteczka?
Każdy użytkownik Internetu może dostosować poziom ochrony przed ciasteczkami do swoich preferencji, w tym całkowicie zablokować możliwość pozostawiania plików cookies. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale może także uniemożliwiać niektóre funkcje, np. zalogowanie się do witryny.
Jeśli korzystasz z urządzenia przenośnego (telefon, smartfon, tablet), zapoznaj się z opcjami dotyczącymi ochrony prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta Twojego urządzenia.

4. Zawiadomienia
Na podany adres poczty elektronicznej są wysyłane generowane automatycznie powiadomienia o niektórych działaniach Użytkownika. Nie należy odpowiadać na te wiadomości. Główny administrator serwisu może przesyłać krótkie komunikaty o ważnych wydarzeniach na witrynie, zmianach w Polityce prywatności, planowanych wyłączeniach witryny w celach konserwacyjnych, itp. Jeżeli Użytkownik nie chce otrzymywać takich informacji, powinien powiadomić administratora o tym lub usuń swoje dane z listy subskrypcyjnej.

5. Zmiany w polityce prywatności
Jeśli dokonane zostaną zmiany w Polityce prywatności, to zostaną one opublikowane w tym miejscu. Dlatego, prosimy o okresowe sprawdzanie treści tej strony w celu zapoznania się z naszą aktualną polityką.

6. Bez gwarancji
W Internecie nie można zagwarantować, że każda transmisja danych jest całkowicie bezpieczna. Dlatego też, mimo dokładania wszelkich starań w celu zapewnienia ochrony danych osobowych, nie możemy zapewnić lub zagwarantować bezpieczeństwa informacji przekazywanych do i z naszych witryn. Mogą pojawić się czynniki poza naszą kontrolą, które spowodują udostępnienie danych. W związku z tym zalecamy użytkownikom nieudostępnianie w ramach swojego konta informacji, które nie powinny zostać ujawnione.
Po otrzymaniu transmisji, dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo danych w naszych systemach.

Zamknij