Strona głównabiuletynProtokoły z obrad Sesji Rady MiejskiejProtokół Nr XLIV/ 2010 z 12 listopada…

Protokół Nr XLIV/ 2010 z 12 listopada 2010r.

Protokół Nr XLIV/ 2010

z obrad XLIV Sesji Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju, która odbyła się
w dniu 12 listopada 2010r. w sali konferencyjnej w budynku „Krakowiak”
w Iwoniczu-Zdroju, od godz. 14.00.
Przewodniczący Rady Pan Stanisław Krukar powitał Radnych Rady Miejskiej, Burmistrza Gminy, Zastępcę Burmistrza, pracowników urzędu, jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych Gminy, Na podstawie listy obecności stwierdził, że jest quorum do podejmowania prawomocnych uchwał. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. Przewodniczący Rady otworzył obrady XLIV sesji i przestawił porządek obrad; który stanowi załącznik do protokołu.

1) Otwarcie
2) Podjęcie uchwały w sprawie : Rewitalizacji zabytkowego centrum miasta Iwonicz-Zdrój.

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie,15 za.

2) W sprawie rewitalizacji zabytkowego centrum miasta Iwonicz-Zdrój głos zabrał Pan Burmistrz. Poinformował o założeniach do planu rewitalizacji oraz przedstawił ilustrowaną koncepcję rewitalizacji miasta Iwonicz-Zdrój. Uwag nie zgłaszano. Uchwałę podjęto jednogłośnie 15. za.

Następnie Pan Burmistrz przedstawił prezentacje multimedialną obrazującą działania Rady Miejskiej jak i Burmistrza Gminy w kadencji 2006-2010, tj.:
-Rada Miejska obradowała na 44 Sesjach i podjęła 404 uchwały.
-Burmistrz w okresie kadencji wydał 615 zarządzeń .
-zadłużenie Gminy na koniec kadencji wyniosło 8899559,44zł. Nadwyżka budżetowa wynosi 1997057,08 zł. czyli faktyczne zadłużenie kształtuje się w kwocie 6902502,36zł.
Ponadto Pan Burmistrz mówił o realizowanych inwestycjach jak i o planach na przyszłość.
Głos zabrał Radny Kazimierz Jurczak, który wyraził swoje stanowisko w sprawie zadłużenia Gminy oraz krytycznie odniósł się do nie podjętych tematów i nie zwołanych sesji w sprawie gospodarki śmieciowej w Gminie i kanalizacji Gminy przez Przewodniczącego Rady Miejskiej Wyczerpujących odpowiedzi udzielili Radnemu Pan Przewodniczący i Pan Burmistrz.
Na zakończenie V kadencji Rady Miejskiej Pan Burmistrz wraz z Przewodniczącym Rady złożyli podziękowania Radnym Rady Miejskiej i wręczyli pamiątkowe gadżety.

Na tym posiedzenie sesji zakończono. Sp. DB

Przewodniczący Rady
Stanisław Krukar

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Polityka prywatności dotyczy danych osobowych (określanych dalej jako "dane"), które mogą być przetwarzane do celów związanych z funkcjonowaniem niniejszej witryny.
Administratorem danych strony Biuletyn Informacji Publicznej jest Urząd Gminy w Iwoniczu-Zdroju, Al. Słoneczna 28, 38-440 Iwonicz-Zdrój. Od dnia 25.05.2018r. będzie możliwość skontaktowania się z inspektorem ochrony danych za pośrednictwem adresu: iodo@iwonicz-zdroj.pl

1. Zbieranie danych
Pobieramy automatycznie dane zawarte w logach serwera, takie jak adres IP czy informacje z plików cookie (ciasteczek).

2. Używanie danych
Dane są używane, dla ułatwienia użytkownikowi korzystanie z witryny. Dokładamy wszelkich starań, aby dane nie dostały się do rąk trzecich chyba że:
- jest wyrażona zgoda na ich udostępnienie;
- zostanie złamane prawo i będzie toczyć się związane z nimi postępowanie;
- zostanie złamane prawo korzystania z witryny lub naruszanie prawa własności.
Podczas przechodzenia na inną stronę przy użyciu odnośnika zamieszczonego w naszym serwisie, należy zapoznać się z polityką prywatności innej strony.

3. Ciasteczka [Cookies]
Kiedy otwierasz witrynę, nasz serwer zapisuje na dysku Twojego komputera krótki plik tekstowy, zwany ciasteczkiem [ang. cookie]. Ciasteczka używane są w witrynach internetowych przede wszystkim, by jak najlepiej dostosować treści i funkcje witryny do potrzeb i oczekiwań użytkownika, a także w celach statystycznych. Służą one do zapamiętania preferowanego wyglądu strony, np. ustawionego rozmiaru czcionki czy odnotowaniu faktu głosowania w prowadzonych ankietach.
Pliki cookies nie gromadzą żadnych danych, w tym nazwisk i adresów e-mail. Zapisywanych na komputerze użytkownika informacji wysyłanych z naszego serwera nigdzie nie gromadzimy i w żaden sposób nie przetwarzamy. Każdy użytkownik może zmienić ustawienia dotyczące ciasteczek w używanej przez siebie przeglądarce, łącznie z całkowitym wyłączeniem ich zapisywania. Jeśli mimo zapoznania się z niniejszą informacją, użytkownik nie wyłączy możliwości zapisywania ciasteczek pochodzących z naszej witryny, jest to jednoznaczne z tym, iż wyraża on zgodę na ich zapisywanie i przechowywanie w swoim komputerze. Natomiast, jeżeli dokona odrzucenia wszystkich ciasteczek, wówczas nie będzie możliwe korzystanie z niektórych treści i funkcjonalności udostępnianych w serwisie. Wyłączenie ciasteczek nie powoduje całkowity brak możliwości przeglądania strony.

Jak wyłączyć ciasteczka?
Każdy użytkownik Internetu może dostosować poziom ochrony przed ciasteczkami do swoich preferencji, w tym całkowicie zablokować możliwość pozostawiania plików cookies. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale może także uniemożliwiać niektóre funkcje, np. zalogowanie się do witryny.
Jeśli korzystasz z urządzenia przenośnego (telefon, smartfon, tablet), zapoznaj się z opcjami dotyczącymi ochrony prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta Twojego urządzenia.

4. Zawiadomienia
Na podany adres poczty elektronicznej są wysyłane generowane automatycznie powiadomienia o niektórych działaniach Użytkownika. Nie należy odpowiadać na te wiadomości. Główny administrator serwisu może przesyłać krótkie komunikaty o ważnych wydarzeniach na witrynie, zmianach w Polityce prywatności, planowanych wyłączeniach witryny w celach konserwacyjnych, itp. Jeżeli Użytkownik nie chce otrzymywać takich informacji, powinien powiadomić administratora o tym lub usuń swoje dane z listy subskrypcyjnej.

5. Zmiany w polityce prywatności
Jeśli dokonane zostaną zmiany w Polityce prywatności, to zostaną one opublikowane w tym miejscu. Dlatego, prosimy o okresowe sprawdzanie treści tej strony w celu zapoznania się z naszą aktualną polityką.

6. Bez gwarancji
W Internecie nie można zagwarantować, że każda transmisja danych jest całkowicie bezpieczna. Dlatego też, mimo dokładania wszelkich starań w celu zapewnienia ochrony danych osobowych, nie możemy zapewnić lub zagwarantować bezpieczeństwa informacji przekazywanych do i z naszych witryn. Mogą pojawić się czynniki poza naszą kontrolą, które spowodują udostępnienie danych. W związku z tym zalecamy użytkownikom nieudostępnianie w ramach swojego konta informacji, które nie powinny zostać ujawnione.
Po otrzymaniu transmisji, dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo danych w naszych systemach.

Zamknij