Witamy w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Iwonicz-Zdrój

19-11-2015, opublikował:

Rodzaj Gminy: Gmina miejsko-wiejska
Burmistrz Gminy: Witold Kocaj
Z-ca Burmistrza Gminy: Jacek Rygiel
Skarbnik Gminy: Janusz Turek
Sekretarz Gminy: Anna Malik-Borowska


Adres:
Urząd Gminy w Iwoniczu-Zdroju
Ul. Aleja Słoneczna 28, 38-440 Iwonicz-Zdrój


Kontakt: telefon – 13 43 502 12
fax – 13 43 502 12 wew. 126
Pozostałe numery wewnętrzne Urzędu:
111 – Sekretariat
126 – FAX
114 – Działalność gospodarcza
119 – Planowanie przestrzenne, pozyskiwanie środków pozabudżetowych
113 – Gospodarka odpadami komunalnymi – wpłaty i zaległości
139 – Podatki
121 – Ochrona środowiska
122 – Biuro Obsługi Mieszkańca, Gospodarka odpadami komunalnymi – deklaracje, wydawanie naklejek
124 – Rozwój Gminy, Budownictwo
130 – BHP oraz zgłaszanie awarii oświetlenia ulicznego (Poza godzinami pracy Urzędu awaria należy zgłaszać pod numerem 991)
131 – Zamówienia publiczne, Promocja Gminy
136 – Księgowość
113 – Faktury VAT
138 – Sport
140 – Płace, Kadry, Sprawy społeczne
142 – Projekty Unijne, Fundusz Sołecki
143 – Kasa Urząd Stanu Cywilnego
127 – Urząd Stanu Cywilnego – zastępca kierownika USC
128 – Urząd Stanu Cywilnego, Ewidencja Ludności
Referat Oświaty – ul. Jana Rąba:
144 – Kierownik Referatu Oświaty
145 – kadry i płace Oświaty
785 026 700 – księgowość Oświaty
785 026 586 – Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego
Piotr Dobrowolski – 513 127 815
Dane teleadresowe naszych jednostek podległych


Załatw sprawę w Urzędzie Gminy Iwonicz-Zdrój:
Zobacz spis usług świadczonych w naszym Urzędzie Gminy, wydrukuj potrzebne dokumenty, wnioski, wyślij pismo za pomocą EPUAP